Skrb za okolje na pokopališčih

Pogrebno podjetje Maribor kot upravljavec obeh mariborskih pokopališč pozorno skrbi za urejenost pokopališč in varovanje okolja.

Pogrebno podjetje Maribor d.d. skrbi za urejenost pokopališč in varovanje okolja, kar dokazujemo z mednarodnim standardom za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001. Ker pa se skrb za okolje in urejenost ne more končati pri zaposlenih Pogrebnega podjetja Maribor, vljudno prosimo vse uporabnike in obiskovalce pokopališča, da upoštevajo načela odgovornega ravnanja do okolja.

Ločeno zbiranje odpadkov

Že pred nekaj leti smo na obeh pokopališčih namestili zbiralnike za ločeno zbiranje odpadkov. Na vsakem izmed zabojnikov je jasno napisano, kateri odpadki sodijo vanj. Prosimo vas, da dosledno upoštevate navodila in v posamezne zabojnike odlagajte le tiste odpadke, za katere je zabojnik namenjen.  Z metanjem odpadkov v  napačne zabojnike namreč otežujemo ali celo onemogočamo predelavo zbranih odpadkov.

V zabojnik za biološke odpadke, ki jih lahko kompostiramo, odlagamo samo ostanke cvetja in grmovnic, travo ter zemljo. Pri tem pazimo, da odstranimo plastične lončke, podstavke ali druge materiale, ki se ne morejo razgraditi v kompost po naravni poti.

Sveče odlagamo izključno v posebne zaboje, namenjene zanje. Sveče so namreč zaradi svoje kompleksne sestave zelo zahteven odpadek in zakonodaja zahteva, da jih v največji možni meri recikliramo oziroma predelamo.

Varčevanje z vodo

Voda je dragocena dobrina, zato moramo z njo ravnati skrbno. Ko boste napolnili vaze ali posode za zalivanje oziroma si umili roke, vas prosimo, da pipe dobro zaprete. Za zalivanje uporabite le toliko vode, kot je okrasno cvetje ali travna ruša potrebuje.

Hvala, ker ravnate odgovorno.

S skupnimi močmi bomo lahko ohranili urejeno pokopališče in predvsem poskrbeli za okolje.