Ukrepi ob razglasitvi epidemije virusa

Zaradi razglasitve epidemije se v skladu s smernicami NIJZ in stroke sprejmejo naslednji preventivni ukrepi na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti v mestu Maribor:

1. Prijava in organizacija pogrebov

V času epidemije se prijava in organizacija pogrebov vrši izključno na spodnjih telefonskih številkah in po elektronski pošti.

Zaradi novo nastale situacije smo vam kot alternativno možnost pripravili obrazec za oddajo podatkov za organizacijo pogreba v času epidemije. Ta omogoča, da nekatere podatke posredujete vnaprej in nato enostavneje uskladimo podrobnosti z vami. Po izpolnitvi obrazca vas bomo v najkrajšem možnem času kontaktirali po telefonu.

2. Pokopališke pisarne

V času uradnih ur (07:00 - 15:00) smo za vas dosegljivi izključno na na telefonskih številkah in po elektronski pošti.

2. Sprememba protokola pogrebne slovesnosti

Pogrebne slovesnosti se izvajajo zunaj. Na pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo izvajalci pogrebne dejavnosti in ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva.

Izvaja se najožji strokovni protokol pogrebne slovesnosti, ki zagotavlja pietetno izvajanje pogreba. To pomeni v celoti prisotnost pogrebnega moštva z zastavonošo, vendar brez izvajanja spremljevalnih dogodkov (govor, pevci, trobenta idr.).

Spremeni se frekventnost pogrebov. Namesto dosedanjih 45 minut časa med pogrebi, se ta podaljša na 60 minut. Termin pogreba uskladita upravljavec pokopališča in naročnik.

3. Mrliške vežice

Sprejem pokojnika v mrliško vežico je od 8. do 9. ure zjutraj. Po sprejemu se vežica zaklene. Odklene se pol ure pred pričetkom pogrebne slovesnosti. V vežice se vstopa posamično.

Sprejem cvetja za mrliške vežice se izvede pred vežicami, od 8. do 9. ure zjutraj.

Mrliške vežice se dnevno razkužujejo.

4. Posebni ukrep, ki velja glede mrliških vežic na pokopališču Dobrava

Glede na specifičnost arhitekturne ureditve mrliških vežic na pokopališču Dobrava (mrliške vežice se nahajajo v notranjosti zgradbe), je razkuževanja objekta izredno oteženo, zato lahko obisk le teh predstavlja nevarnost okužbe tako za svojce, kot naše osebje.

Vsled temu za sprejem in poslovitev od pokojnika v času epidemije na Dobravi velja spremenjen protokol, in sicer:

  • Sprejem pokojnika v mrliško vežico je od 8. do 9. ure zjutraj.
  • Vstop v objekt ni možen, zato se poslovilni proces prilagodili tako, da bo vsak pokojnik skupaj s cvetjem pred pričetkom pogrebne slovesnosti položen v poslovilno dvorano. S tem želimo pokojnika ob spremenjenih razmerah vendarle nekako približati svojcem, saj je dvorana steklena in tako lahko – kljub dani situaciji, svojci že pred pogrebom vidijo krsto ali žaro.
  • Pogrebna slovesnost se bo ob dogovorjeni uri pričela na prostem, izpred poslovilne dvorane.

5. Upepelitve

Po potrebi bomo izvajali upepeljevanje neprekinjeno oziroma 24 ur.

Do nadaljnjega se ne izvaja poslovitve pred upepelitvijo.