Ukrepi in pogrebi v času po epidemiji

Epidemija je preklicana, začenja se postopno sproščanje sistemskih ukrepov in priporočil NIJZ za omejitev širjenja virusa oziroma varno izvajanje posameznih dejavnosti.

Pomembno: spremembe navodil ob rahljanju ukrepov

1. Prijava in organizacija pogrebov

Prijava in organizacija pogrebov se vršita na spodnjih telefonskih številkah in po elektronskih poteh: 

2. Pokopališke pisarne

V času uradnih ur (07:00 - 15:00) smo za vas dosegljivi na telefonskih številkah in po elektronski pošti.

Izjemoma - po dogovoru med referentom in stranko, v pisarni za organizacijo pogrebov.

3. Sprememba protokola pogrebne slovesnosti

Pogrebne slovesnosti se izvajajo zunaj, kjer se ob zagotovitvi varnostne razdalje lahko zbere do največ 50 ljudi. Pogrebi so na željo svojcev javni, možna je objava v Večeru s terminom pogreba.

Pri pogrebnih slovesnostih so dovoljene spremljevalne storitve, kot so: govor, solo petje, trobenta, fotograf in druge storitve, ki se opravljajo na prostem s strani največ pet ljudi. To pomeni, da iz solo izvedbe prehajamo na največ pet izvajalcev.

Na pokopališču Pobrežje je dovoljena uporaba mikrofona pred vežicami (vodja protokola, duhovnik, govornik, z obvezno uporabo zaščitne maske), ki se po vsakem pogrebu razkuži; na Dobravi se mikrofon do nadaljnjega ne uporablja.  

Pogrebi potekajo po normalnem urniku. 

4. Mrliške vežice

Sprejem pokojnika v mrliško vežico je od 8. do 9. ure zjutraj. Po sprejemu se vežica zaklene. Odklene se pol ure pred pričetkom pogrebne slovesnosti. V vežice se vstopa posamično.

Sprejem cvetja za mrliške vežice se izvede pred vežicami, od 8. do 9. ure zjutraj.

Mrliške vežice se dnevno razkužujejo.

5. Posebni ukrep, ki velja glede mrliških vežic na pokopališču Dobrava

Glede na specifičnost arhitekturne ureditve mrliških vežic na pokopališču Dobrava (mrliške vežice se nahajajo v notranjosti zgradbe), je razkuževanja objekta izredno oteženo, zato lahko obisk le teh predstavlja nevarnost okužbe tako za svojce, kot naše osebje.

Vsled temu za sprejem in poslovitev od pokojnika v času epidemije na Dobravi velja spremenjen protokol, in sicer:

  • Sprejem pokojnika v mrliško vežico je od 8. do 9. ure zjutraj.
  • Vstop v objekt ni možen, zato se poslovilni proces prilagodili tako, da bo vsak pokojnik skupaj s cvetjem pred pričetkom pogrebne slovesnosti položen v poslovilno dvorano. S tem želimo pokojnika ob spremenjenih razmerah vendarle nekako približati svojcem, saj je dvorana steklena in tako lahko – kljub dani situaciji, svojci že pred pogrebom vidijo krsto ali žaro.
  • Pogrebna slovesnost se bo ob dogovorjeni uri pričela na prostem, izpred poslovilne dvorane.

6. Upepelitve

Po potrebi bomo izvajali upepeljevanje neprekinjeno oziroma 24 ur.

Do nadaljnjega se ne izvaja poslovitve pred upepelitvijo.

7. Obvezno razkuževanje in držanje razdalje 

V prostore, kjer se izvajajo storitve, lahko vstopajo in se tam srečujejo le zdravi ljudje. Vstop je posamičen, ob obveznem razkuževanju in ohranjanju varne razdalje do drugih.

Sanitarije na pokopališču so zaprte, razen v času pogrebov in nujnih primerov.