Poslovanje Pogrebnega podjetja Maribor po epidemiji

Poslovanje Pogrebnega podjetja Maribor skladno s smernicami NIJZ

Skladno z objavo novih ukrepov Vlade RS in s smernicami NIJZ zaradi povečanega števila okužb s koronavirusom, se sprejmejo naslednji preventivni ukrepi na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti v mestu Maribor:

1. Sprememba protokola pogrebne slovesnosti

Pogrebne slovesnosti se izvajajo zunaj in v najožjem družinskem krogu, do največ 10 ljudi.

2. Mrliške vežice

Sprejem pokojnika v mrliško vežico je od 7. do 9. ure zjutraj. Po sprejemu se vežica zaklene. Odklene se pol ure pred pričetkom pogrebne slovesnosti. V vežice se vstopa posamično.

Sprejem cvetja za mrliške vežice se izvede pred vežicami, od 7. do 9. ure zjutraj.

Mrliške vežice se dnevno razkužujejo.

3. Obvezno razkuževanje in držanje razdalje

V prostore, kjer se izvajajo storitve, lahko vstopajo in se tam srečujejo le zdravi ljudje. Vstop je posamičen, ob obveznem razkuževanju in ohranjanju varne razdalje do drugih.

Kontakti

Od 1. junija 2020 prijava in organizacija pogrebov potekata osebno v pisarni za organizacijo pogrebov, kot pred razglasitvijo epidemije. V tem času smo kot dodatno možnost pri izvedbi pogreba uvedli obrazec za oddajo podatkov za organizacijo pogreba, ki kot novost ostaja na voljo.

Po izpolnitvi obrazca vas bomo v času uradnih ur kontaktirali v najkrajšem možnem času (vsak delovni dan med 7. in 15. uro in v soboto med 8. in 12. uro).

Dosegljivi smo na naslednjih telefonskih številkah:

  • 24urna dežurna služba: 041 622 979     
  • Organizacija pogrebov: 02/ 48 00 133       
  • Pokopališče Pobrežje: 02/ 480 00 132
  • Pokopališče Dobrava: 02/ 62 95 394

V veljavi ostajajo naslednji predpisani higienski ukrepi:

  • V mrliško vežico se vstopa posamično in vzdržuje medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, razen v primeru družinskih članov in članov istega gospodinjstva.
  • Vstop v pisarne je posamičen (največ dve osebi).
  • V zaprtih prostorih, kjer je medosebna razdalja manjša od 1,5 metra je obvezno nošenje zaščitnih mask.
  • V zaprtih prostorih se izogibamo nepotrebnim stikom s predmeti in površinami.