Pogrebno podjetje Maribor

Seznam ustanoviteljev in lastniška struktura Pogrebnega podjetja Maribor.

Lastniško preoblikovanje vpisano na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo številka LP00502/00524-1996/MP z dne 25. 11. 1996.

Ustanovitelji

KAPITALSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

OBČINA MARIBOR

SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ d.d.

SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD

UDELEŽENCI INTERNE RAZDELITVE

UDELEŽENCI NOTRANJEGA ODKUPA

Lastniška struktura

Po izpisu imetnikov vrednostnih papirjev, ki ga izdaja KDD – Centralna klirišnka depotna družba d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, je lastniška struktura z dne 1. 10. 2021 sledeča:

Javni holding Maribor d.o.o. 100% lastnik

Katalog informacij javnega značaja

Objava podatkov po 12. odstavku 10.a člena ZDIJZ za leto 2024

Objava podatkov po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ za leto 2024

Objava podatkov po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ za leto 2023

Objava podatkov po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ za leto 2022

Seznam evidenčnih naročil

Izjava o dostopnosti

Osnovni podatki

Osnovni podatki Pogrebnega podjetja Maribor.

Kontakti

Kontakti uprave, pokopališč in ostalih oddelkov podjetja.

Kako do nas

Lokacija pokopališč Pobrežje in Dobrava, uprave in Cvetličarne Aralija.

Poslanstvo in vizija

Mesto spomina, kot pogosto imenujemo pokopališče, radi povezujemo s pogrebno dejavnostjo, ki je osnovna funkcija pokopališča.

Dejavnosti

Preverite, katere so osnovne dejavnosti Pogrebnega podjetja Maribor.

Družbena odgovornost

V Pogrebnem podjetju Maribor se zavedamo, da je sodelovanje in podpiranje lokalne skupnosti pomemben del družbene odgovornosti vsakega podjetja.

Medijske objave

Predstavljamo izbor novic o Pogrebnem podjetju Maribor in njegovih aktivnostih, ki so bile objavljene v različnih medijih.

Javna naročila

Javna naročila in objava dokumentacije za izvedbo različnih del.

Katalog informacij javnega značaja

Pogrebno podjetje Maribor d.d. skladno z zakonskimi določbami objavlja katalog informacij javnega značaja.