Poslantvo in vizija

Mesto spomina, kot pogosto imenujemo pokopališče, radi povezujemo s pogrebno dejavnostjo, ki je osnovna funkcija pokopališča.

Kar nekoliko skrito našim očem ostaja, da je to prostor, na katerem je zapisana zgodovina mesta ter združene različne oblike umetnosti. Pokopališče tako služi za različne namene in ima različne ciljne skupine. Na njem lahko vidimo turiste, ki se spoznavajo z mestom, zgodovinarje, ki raziskujejo preteklost in umetnike, ki iščejo navdih za svoje nove stvaritve.

Poslanstvo družbe

Osnovna dejavnost Pogrebnega podjetja Maribor je izvajanje pogrebnih storitev. S čutom za dostojanstvo in popolno kakovostjo izvedbe pomagamo svojcem skozi težke trenutke ob izgubi bližnjega. Kamnoseštvo, cvetličarstvo in vrtnarija dopolnjujejo celovito paleto naših storitev.

Skrb za ohranjanje in ozaveščanje o kulturni dediščini, uporaba okolju prijaznih tehnologij, posodobitve in obnova infrastrukture so temelji, na katerih gradimo podobo pokopališča kot mesto spomina tako za naključne kot redne obiskovalce.

Vizija družbe

Pogrebno podjetje Maribor je kot vodilno podjetje nosilec in spodbujevalec razvoja na področju pogrebne, pokopališke in komplementarnih dejavnosti na celotnem območju SV Slovenije. Svojo vlogo nosilca in spodbujevalca razvoja želimo prenesti na področje celotne Slovenije in tudi v evropski prostor.

Ugled in prepoznavnost Pogrebnega podjetja Maribor, kot zanesljivega, družbeno odgovornega in sodobnega podjetja, sega ne samo v regionalni, ampak tudi v širši evropski prostor. Z vključevanjem uporabniškega, kulturnega, arhitekturnega, ekološkega in drugih družbenih vidikov v upravljanje in ohranjanje pokopališč, utrjujemo ugled našega podjetja ter s tem krepimo njegovo konkurenčno prednost in rast.

Z vodenjem pomembnega mednarodnega združenja in uveljavljanjem izjemnih idej preko dediščine in preteklosti, zapisane na pokopališčih, Pogrebno podjetje Maribor postaja graditelj evropske zavesti o kulturni dediščini evropskih pokopališč in posledično inovativnega pristopa v turizmu

Vrednote

Vse te storitve pa zahtevajo predvsem odlične ljudi. Pokopališče je namreč izpostavljeno močnim čustvom in primarna skrb upravljavca je zagotavljanje ljudem prijaznih, spoštljivih in razumevajočih storitev. Storitve, ki jih moramo namreč zagotavljati, so predvsem pri svojcih uporabljene v občutljivih trenutkih in so povezane z osebnimi kontakti. Prav zato morajo zaposleni biti ustrezno usposobljeni, motivirani in imeti razvito visoko stopnjo pripadnosti svojemu delu in okolju, v katerem živijo.

Vsak kontakt zaposlenih je odraz podjetja in njegove skrbi za pokopališče. Naš image zato v največji meri komuniciramo prav v teh osebnih stikih z uporabniki. Kako nas zaznavajo v teh trenutkih, je odraz našega načina dela, razmišljanja in komuniciranja.

Politika kakovosti in okoljska politika

S politiko kakovosti in ravnanja z okoljem sledimo družbeno odgovornemu konceptu, ki temelji na:

  • Sistemu, zasnovanem v skladu z mednarodnim standardom vodenja kakovosti ISO 9001 in standardom ravnanja z okoljem ISO 14001. V letu 2017 smo prešli na nove standarde, in sicer ISO 9001:2015 za kakovost in ISO 14001:2015 za okolje.
  • Nenehnem spremljanju razvoja tehnologij in strokovnega izpopolnjevanja na vseh področjih delovanja podjetja. Naše delovanje po najvišjih strokovnih standardih smo nadgradili z uvedbo evropskega modela odličnosti po merilih EFQM.
  • Zanesljivosti, zakonitosti in varnosti.
  • Zagotavljanju visoke kakovosti izvedbe.
  • Želenemu zadovoljstvu uporabnikov in interesov javnosti.
  • Nenehnem izboljševanju ravnanja z okoljem in preprečevanju onesnaževanja s poudarkom na preventivnem ravnanju, uvajanju okolju prijaznih materialov in tehnologij.
  • Obvladovanju takega načina dela, ki je v skladu s slovenskim in evropskim pravnim redom, preizkušenimi dobrimi praksami in mednarodnimi standardi.
  • Vključevanju dobaviteljev v spoštovanje določil ravnanja z okoljem.
  • Zmanjševanju nastajanja odpadkov in učinkovitem ravnanju z njimi.
  • Gospodarnem ravnanju z naravnimi viri, materiali in energijo ter nadzorovanjem stroškov.