Poslanstvo in vizija

Mesto spomina, kot pogosto imenujemo pokopališče, radi povezujemo s pogrebno dejavnostjo, ki je osnovna funkcija pokopališča.

Kar nekoliko skrito našim očem ostaja, da je to prostor, na katerem je zapisana zgodovina mesta ter združene različne oblike umetnosti. Pokopališče tako služi za različne namene in ima različne ciljne skupine. Na njem lahko vidimo turiste, ki se spoznavajo z mestom, zgodovinarje, ki raziskujejo preteklost in umetnike, ki iščejo navdih za svoje nove stvaritve.

Vizija družbe

 Vizija Pogrebnega podjetje Maribor kot predsedujočega člane mednarodne organizacije Združenja evropsko pomembnih pokopališč (ASCE) je postati vodilni nosilec in spodbujevalec razvoja na področju pogrebne, pokopališke in komplementarnih dejavnosti v slovenskem in evropskem prostoru.   

Z vodenjem pomembnega mednarodnega združenja in uveljavljanjem izjemnih idej preko dediščine in preteklosti, zapisane na pokopališčih, Pogrebno podjetje Maribor postaja graditelj evropske zavesti o kulturni dediščini evropskih pokopališč in posledično inovativnega pristopa v turizmu.  .

Poslanstvo družbe

 Osnovna dejavnost Pogrebnega podjetja Maribor je izvajanje pogrebnih storitev. S čutom za dostojanstvo in popolno kakovostjo izvedbe pomagamo svojcem skozi težke trenutke ob izgubi bližnjega. Kamnoseštvo, cvetličarstvo in vrtnarija dopolnjujejo celovito paleto naših storitev. 

Vrednote

 • Spoštljivost in pieteta.
 • Zanesljivost, strokovnost in urejenost.
 • Celovitost (celovita paleta storitev, raznolikost ter širina dejavnosti in posredno tudi sodobnost storitev).
 • Družbena odgovornost (skrb za ohranjanje kulturne dediščine, spodbujanje in uporaba okolju prijaznih tehnologij, nosilec razvoja).
 • Inovativnost.

Politika kakovosti in okoljska politika

S politiko kakovosti in ravnanja z okoljem sledimo družbeno odgovornemu konceptu, ki temelji na:

 • Sistemu, zasnovanem v skladu z mednarodnim standardom vodenja kakovosti ISO 9001 in standardom ravnanja z okoljem ISO 14001.
 • Nenehnem spremljanju razvoja tehnologij in strokovnem izpopolnjevanju na vseh področjih delovanja podjetja. Naše delovanje po najvišjih strokovnih standardih smo nadgradili z uvedbo evropskega modela odličnosti po merilih EFQM.
 • Zanesljivosti, zakonitosti in varnosti.
 • Zagotavljanju visoke kakovosti izvedbe.
 • Želenem zadovoljstvu uporabnikov in interesu javnosti. 
 • Nenehnem izboljševanju ravnanja z okoljem in preprečevanju onesnaževanja s poudarkom na preventivnem ravnanju, uvajanju okolju prijaznih materialov in tehnologij. 
 • Obvladovanju takega načina dela, ki je v skladu s slovenskim in evropskim pravnim redom, preizkušenimi dobrimi praksami in mednarodnimi standardi. 
 • Vključevanju dobaviteljev v spoštovanju določil ravnanja z okoljem. 
 • Zmanjševanju nastajanja odpadkov in učinkovitemu ravnanju z njimi.
 • Gospodarnem ravnanju z naravnimi viri, materiali in energijo ter nadzorovanju stroškov. 

Osnovni cilj je preseganje pričakovanj uporabnikov naših storitev, partnerjev, lastnikov in zaposlenih.   

Zaposleni z visoko stopnjo motivacije, pripadnosti in znanja omogočajo kreativno in učinkovito odzivanje na nenehno spreminjajoče se zahteve delovnega okolja. Na njih stoji napredek Pogrebnega podjetja Maribor, zato predstavlja vlaganje v znanje zaposlenih pomemben cilj politike kakovosti.