Poslanstvo in vizija

Mesto spomina, kot pogosto imenujemo pokopališče, radi povezujemo s pogrebno dejavnostjo, ki je osnovna funkcija pokopališča.

Kar nekoliko skrito našim očem ostaja, da je to prostor, na katerem je zapisana zgodovina mesta ter združene različne oblike umetnosti. Pokopališče tako služi za različne namene in ima različne ciljne skupine. Na njem lahko vidimo turiste, ki se spoznavajo z mestom, zgodovinarje, ki raziskujejo preteklost in umetnike, ki iščejo navdih za svoje nove stvaritve.

Poslanstvo družbe

Osnovna dejavnost Pogrebnega podjetja Maribor je izvajanje pogrebnih storitev. S čutom za dostojanstvo in popolno kakovostjo izvedbe pomagamo svojcem skozi težke trenutke ob izgubi bližnjega. Upepeljevanje, kamnoseštvo, cvetličarstvo in vrtnarija dopolnjujejo celovito paleto naših storitev.

Skrb za ohranjanje in osveščanje o kulturni dediščini, uporaba okolju prijaznih tehnologij, posodobitve in obnova infrastrukture so temelji, na katerih gradimo podobo pokopališča kot mesta spomina.

Vizija družbe

Pogrebno podjetje Maribor je kot vodilno podjetje nosilec in spodbujevalec razvoja na področju pogrebne, pokopališke in komplementarnih dejavnosti na celotnem območju SV Slovenije. Svojo vlogo nosilca in spodbujevalca razvoja želimo prenesti na področje celotne Slovenije in tudi v evropski prostor.

Samostojno in s krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav želimo ugled in prepoznavnost Pogrebnega podjetja Maribor, kot zanesljivega, družbeno odgovornega in sodobnega podjetja, prenašati v širši evropski prostor. Z vključevanjem uporabniškega, kulturnega, arhitekturnega, ekološkega in drugih družbenih vidikov v upravljanje in ohranjanje pokopališč, si prizadevamo še utrditi ugled našega podjetja ter s tem krepiti njegovo konkurenčno prednost in rast.

Z vodenjem pomembnega mednarodnega združenja in uveljavljanjem izjemnih idej preko dediščine in preteklosti, zapisane na pokopališčih, Pogrebno podjetje Maribor postaja graditelj evropske zavesti o kulturni dediščini evropskih pokopališč in posledično inovativnega pristopa v turizmu.

Vrednote

 • Spoštljivost in pieteta.
 • Zanesljivost, strokovnost in urejenost.
 • Celovitost (celovita paleta storitev, raznolikost ter širina dejavnosti in posredno tudi sodobnost storitev).
 • Družbena odgovornost (skrb za ohranjanje kulturne dediščine, spodbujanje in uporaba okolju prijaznih tehnologij, nosilec razvoja).
 • Inovativnost.

Politika kakovosti in okoljska politika

S politiko kakovosti in ravnanja z okoljem sledimo družbeno odgovornemu konceptu, ki temelji na:

 • Sistemu, zasnovanem v skladu z mednarodnim standardom vodenja kakovosti ISO 9001 in standardom ravnanja z okoljem ISO 14001.
 • Nenehnemu spremljanju razvoja tehnologij in strokovnega izpopolnjevanja na vseh področjih delovanja podjetja.
 • Naše delovanje po najvišjih strokovnih standardih smo nadgradili z uvedbo evropskega modela odličnosti po merilih EFQM.
 • Zanesljivosti, zakonitosti in varnosti.
 • Zagotavljanju visoke kakovosti izvedbe.
 • Želenemu zadovoljstvu uporabnikov in interesov javnosti.
 • Nenehno izboljševanje ravnanja z okoljem in preprečevanje onesnaževanja s poudarkom na preventivnem ravnanju, uvajanju okolju prijaznih materialov in tehnologij.
 • Obvladovanje takega načina dela, ki je v skladu s slovenskim in evropskim pravnim redom, preskušenimi dobrimi praksami in mednarodnimi standardi.
 • Vključevanje dobaviteljev v spoštovanje določil ravnanja z okoljem.
 • Zmanjševanje nastajanja odpadkov in učinkovito ravnanje z njimi.
 • Gospodarno ravnanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter nadzorovanje stroškov.