Katalog informacij javnega značaja

Pogrebno podjetje Maribor d.d. skladno z zakonskimi določbami objavlja katalog informacij javnega značaja. 

Ker gre za dinamičen katalog informacij, katerega deli so odvisni od aktualnega dogajanja v podjetju, je objavljen delno na tej podstrani in delno na povezavah na druge dokumente, ki se ažurirajo glede na dogajanje v posameznih enotah ali oddelkih.

1 OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

1.1 OSNOVNI PODATKI

Naziv organa: Pogrebno podjetje Maribor d.d.

Naslov: Cesta XIV. divizije 39/a

Pošta: 2000 Maribor

Telefon: +386 (0) 2 4800 900

Fax: +386 (0) 2 4800 908

E-pošta: info@pp-mb.si

Zakonita zastopnica: mag. Lidija Pliberšek, univ. dipl. ekon., direktorica podjetja

Oseba za posredovanje IJZ: Irena Lamut, tajnistvo@pp-mb.si

Datum objave kataloga: 17.10.2014

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://pp-mb.si/pogrebno_podjetje_maribor.aspx

1.2 DRUGE OBLIKE DOSTOPA DO KATALOGA

V tiskani obliki
Katalog lahko naročite v tiskani obliki na naslovu Pogrebno podjetje Maribor d.d., Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor.

V elektronski obliki
Katalog je v elektronski obliki dostopen na spletni strani http://pp-mb.si/pogrebno_podjetje_maribor.aspx in na tej povezavi v celoti ali ga lahko naročite po E-pošti: ppm.pobrezje@amis.net