Nove ciprese na pokopališču Pobrežje

Priznana posebnost in pomembnost pokopališča Pobrežje nam narekujeta skrb za urejenost.

V Pogrebnem podjetju Maribor delo urejanja in skrbi za pokopališče opravljamo predano, da bi izgled okoliša in samega pokopališča ohranjali ter negovali.

Urejanje površin in hortikulturna dela sodijo med naša redna opravila, ki jim namenjamo veliko pozornosti. Z načrtovanjem ustreznih investicij vsako leto skrbimo za kontinuirano ohranjanje pokopališča.

V letu 2017 smo zamenjali stare in zasadili 105 novih cipres vzdolž glavne aleje, ki vodi do baročne kapelice na pokopališču Pobrežje. 

Skrbimo za Mesto spomina, kamor prihajate obuditi čustva v povezavi s svojci in bližnjimi, ki niso več z vami. V vsakdanji naglici in spremembah življenja so to trenutki, ko se vrnemo k svojemu bistvu in si želimo, da bi vam ti trenutki prinesli notranji mir.