Združenje evropsko pomembnih pokopališč

Združenje evropsko pomembnih pokopališč (Association of Significant Cemeteries of Europe) je največja in najpomembnejša tovrstna organizacija, ki ohranja in predstavlja pokopališča kot pomemben del kulturne, zgodovinske in umetnostne dediščine Evrope.

Združenje je nastalo leta 2001 v Bologni v Italiji in je sestavljeno iz mreže različnih institucij. Danes je v njem 130 pomembnih evropskih pokopališč iz 167 mest in 28 držav. V elitni družbi pokopališč kot so dunajsko, rimsko, berlinsko, barcelonsko in pariško, so prav tako pokopališče Pobrežje in pokopališče Dobrava ter ljubljanske Žale.

Projekti združenja ASCE

Pod okriljem Združenja evropsko pomembnih pokopališč potekajo številni mednarodni projekti, ki vsak na svoj način dopolnjujejo in nadgrajujejo poslanstvo združenja. Nekateri od večjih projektov so:

Pogrebno podjetje Maribor kot član ASCE

Pogrebno podjetje Maribor je član združenja ASCE od leta 2005. Septembra 2011 je na letnem srečanju članov ASCE na Dunaju direktorica Pogrebnega podjetja Maribor, mag. Lidija Pliberšek, prevzela mesto predsednice združenja, s čimer je Pogrebno podjetje Maribor postalo predsedujoči član. Septembra 2015 in Oktobra 2019 je bila mag. Lidija Pliberšek ponovno izvoljena za predsednico združenja, kar pomeni, da bo funkcijo opravljala vse do leta 2027.

Pomen združenja ASCE za Maribor in njegova pokopališča

Pokopališče Pobrežje in pokopališče Dobrava, katerih upravljavec je Pogrebno podjetje Maribor, sta oba uradno priznana kot evropsko pomembna pokopališča, kar pozitivno vpliva na njuno prepoznavnost tako doma kot v tujini. Poleg tega vloga Pogrebnega podjetja Maribor kot predsedujočega člana odpira številne možnosti za nove investicije, sodelovanja in razvoj mariborskih pokopališč ter samega mesta Maribor.

O postopku članstva lahko preberete več na uradni spletni strani ASCE.