Uvedba ekoloških talarjev ob upepelitvi

Uvedba ekoloških talarjev ob upepelitvi

S 1. 1. 2019 smo v Pogrebnem podjetju Maribor pričeli s popolno uvedbo ekoloških talarjev v primerih upepelitve pokojnikov.

Obvezna uporaba ekoloških talarjev

Zaradi novih trendov in zahtev po izpolnjevanju visoko zastavljenih ekoloških standardov smo v Upepeljevalnici Pogrebnega podjetja Maribor s 1. 1. 2019 pričeli s popolno uvedbo t.i. »ekoloških talarjev« oz. posebne vrste obleke za upepelitev, ki je narejena iz ekološko sprejemljivih in naravno razgradljivih materialov. Ob prevzemu pokojnika preverimo ali je pokojnik v talarju oz. posebni obleki, namenjeni za upepelitev. V nasprotnem primeru je pokojnika potrebno preobleči. Posledično pride do spremembe v rezervaciji vrstnega reda za upepelitev, določitve novega termina ter do nepotrebnih dodatnih stroškov (za oblačenje pokojnika, uporabo objekta, itd.).

Skrbimo za naše okolje

Ekološki talarji nadomeščajo obleke, ki so jih prej prinašali svojci in običajno vsebujejo materiale, ki tvorijo strupene dimne zmesi. Upepeljevalnica bo z uvedbo ekoloških talarjev - vsled ekološki ozaveščenosti ter zmanjšanju tehnoloških in okoljevarstvenih tveganj, bistveno prispevala k zmanjšanju škodljivih emisij in škodljivih snovi v zrak. S tem sledimo zahtevam stroke ob nedavni popolni prenovi dimnika, kakor tudi priporočilom SIQ s področja standardov sistema ravnanja z okoljem. Hkrati s tem sledimo dolgoletni, že ustaljeni praksi v Sloveniji.