Kaj storiti ob izgubi bližnjega?

Smrt nastopi zelo nepredvidljivo in nenadoma, ne glede na uro dneva, zato smo dosegljivi 24 ur na dan po telefonu 02 480 01 33 ali mobilnem telefonu 041 622 979.

Zavedamo se, da izguba bližnjega prinaša bolečo spremembo v življenje. Naše poslanstvo je, da vam pomagamo skozi ta težek čas: izpeljemo priprave, uredimo vse potrebne formalnosti , vodimo pogrebno slovesnost in v celoti poskrbimo za dostojanstveno slovo  od pokojnika na zadnji poti. Ob strani vam stojimo z nasveti, pomočjo in zanesljivo ter kakovostno izvedbo .

Ko nastopi smrt na domu

V primeru smrti na domu mora pokojnika pregledati mrliški oglednik, zato je treba takoj obvestiti pristojno zdravniško službo.

Pregled mrliškega oglednika lahko na vašo željo organiziramo na Pogrebnem podjetju Maribor (dosegljivi smo 24 ur na dan po tel.: 041 622 979 ali 02 480 01 33), lahko pa svojci sami pokličete neposredno na Center za obveščanje (tel.: 112). Pregled pokojnika se mora opraviti v 12 urah v strnjenem naselju in v 24 urah v nestrnjenem naselju. Zdravnik po pregledu pokojnika izda potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti.

Po izdaji potrdila se obrnite na Pogrebno podjetje Maribor (tel. 02 480 01 33), da odpeljemo pokojnika v poslovilni objekt ali na patološki oddelek v primeru odrejene obdukcije.

Ko nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov

Ob prejemu obvestila o smrti svojca iz bolnišnice ali doma starejših občanov se najprej obrnite na Pogrebno podjetje Maribor, kjer vam bomo svetovali kako naprej.

Pred upepelitvijo se lahko od pokojnika poslovite na pietetni način v posebnem prostoru za poslovitve Pogrebnega podjetja Maribor - poslovilni objekt Dobrava (na patološkem oddelku UKC Maribor poslovitve niso dovoljene).