Konferenca Adriatic Cemetery Days 2018

Sodelovanje na konferenci Adriatic Cemetery Days 2018

V ponedeljek in torek, 19. in 20.11.2018, je v Zadru na Hrvaškem potekala tretja konferenca Adriatic Cemetery Days.

Predstavniki stroke so na konferenci obravnavali tematiko “načrtovanja, vzdrževanja in upravljanja pokopališč” ter v drugem delu “pokopališča kot del kulturne dediščine”.

Direktorica Pogrebnega podjetja maribor in predsednica Združenja evropsko pomembnih pokopališč (ASCE), mag. Lidija Pliberšek, je kot posebna gostja na konferenci predstavila združenje ASCE, njegov pomen in delovanje ter različne dimenzije pokopališč s poudarkom na pokopališčih kot kulturni dediščini in turistični znamenitosti mest.