OBVESTILO ZA NAJEMNIKE GROBNIH MEST na pokopališčih Pobrežje in Dobrava

 Vse najemnike grobnih mest na pokopališčih Pobrežje in Dobrava, ki sta opredeljeni kot pomembni pokopališči v kulturno-zgodovinskem smislu, obveščamo, da bomo v kratkem izdali letne položnice za grobnino v tekočem letu.  

Ker nikakor ne želimo, da bi prišlo do skrajnih ukrepov odvzema grobnih mest, za kar smo v primeru neplačil kot upravljavec pokopališča dolžni izpeljati postopke, pozivamo najemnike, da nam pravočasno sporočijo vse spremembe naslovov za pošiljanje položnic. K temu jih zavezujejo določila najemne pogodbe (po kateri so dolžni takoj oziroma najkasneje v roku dveh mesecev sporočiti vsako spremembo), hkrati pa s tem poskrbijo, da grobno mesto ostane v najemu dedičev.  

Kljub številnim prizadevanjem Pogrebnega podjetja Maribor se namreč vsako leto vračajo številne nedostavljene položnice, ker je naslovnik neznan ali preseljen. Gre predvsem za primere, ko najemnik umre, svojci pa ne uredijo najemne pogodbe, in primere, ko najemniki ne sporočijo spremembe svojega naslova za pošiljanje položnic.  

Zaradi tega vljudno prosimo vse najemnike grobnih mest, da nas o spremembah naslova za pošiljanje položnic obvestijo čim prej oz. najkasneje do 29. februarja 2024, da bomo lahko poskrbeli za ustrezno posodobitev podatkov v našem sistemu. Le tako bodo lahko položnice pravilno dostavljene in poravnane v roku.  

Sodelovanje in razumevanje vseh najemnikov sta ključna pri zagotavljanju kakovostnih storitev. Za morebitna vprašanja ali dodatne informacije smo na voljo preko kontaktnih podatkov, navedenih spodaj  

Kontaktni podatki:
Pisarna pokopališč Pobrežje in Dobrava
Telefon: 02 48 00 132
E-pošta: pisarna.pokopalisca@pp-mb.si