Zasaditev medovitih rastlin na mariborskih pokopališčih

Naš obstoj je neločljivo povezan z obstojem čebel in drugih opraševalcev, ki z opraševanjem skrbijo za našo hrano. Z medom in drugimi pridelki pa lahko tudi krepimo naše zdravje.

Naš obstoj je neločljivo povezan z obstojem čebel in drugih opraševalcev, ki z opraševanjem skrbijo za našo hrano. Z medom in drugimi pridelki pa lahko tudi krepimo naše zdravje.

Sodelavci Pogrebnega podjetja Maribor iz Skupine JHMB smo v sodelovanju s Hortikulturnim društvom Maribor v minulih dneh ob ograji na pokopališču Dobrava zasadilo 40 grmovnic vrste japonska medvejka, danes pa še dodatnih 100 medovitih grmovnic medvejk na dveh lokacijah pokopališča Pobrežje. Gre za nadaljevanje že lani začete dobre prakse zasaditve paše za čebele in druge opraševalce.

S tem želimo v Pogrebnem podjetju Maribor opozoriti širšo javnost na dejstvo, da so čebele za naše preživetje izredno pomembne in da je tako posameznikova kot skupna odgovornost ohranjanja čebel in ostalih opraševalcev nujna. V prihodnjih dneh bodo na lokacijah pokopališča nameščene tudi ozaveščevalne table, ki bodo opozarjale na pomen paše za čebele.

Hortikulturno društvo Maribor je letos tudi uradno ustanovilo svojo Čebelarsko sekcijo; glavna naloga te je ozaveščanje javnosti o pomenu čebel za ohranitev flore in favne na planetu Zemlja.

Pred nami je tudi svetovni dan čebel, ki ga obeležujemo 20. maja. Praznujmo ga na način, da posadimo medovite rastline na vrtu, trati, sadovnjaku ali na balkonu. Poskrbimo za čebeljo pašo in cvetoč izgled svojega okolja.