Vabilo k sodelovanju - interni razpis

Interni razpis za delo »Vodja administracije in koordinacije pokopališke dejavnosti«  

Datum: 20. 12. 2023  

VABILO K SODELOVANJU - interni razpis za delo »Vodja administracije in koordinacije pokopališke dejavnosti«  

Spoštovani sodelavci/sodelavke!  

Kot ste bili seznanjeni, se v podjetju Pogrebno podjetje Maribor d. o. o. na pobudo predstavnikov delavcev, zaradi optimizacije delovnih procesov, na novo vzpostavlja organizacijska struktura podjetja in na novo sistemizira delovno mesto »Vodja administracije in koordinacije pokopališke dejavnosti« v novi samostojni organizacijski enoti znotraj OE pogrebna in pokopališka dejavnost.  

Če si odgovorna, samoiniciativna in komunikativna oseba, s sposobnostmi za organizacijo dela in vodenje delovnih procesov, se pridruži ekipi vodij v Pogrebnem podjetju Maribor d. o. o.  

Zavedamo se, da so za dosego želenih poslovnih rezultatov v največji meri zaslužni uspešni in odgovorni zaposleni, zato svojim sodelavcem omogočamo osebnostno in karierno rast.  

Izzivi s katerimi se bo srečeval bodoči sodelavec na delovnem mestu »Vodja administracije in koordinacije pokopališke dejavnosti«:

 • Organiziranje, vodenje in nadzor dela v pokopališki pisarni,
 • izvedba celotnega procesa oddaje grobnega mesta, prodaja nagrobne opreme ter določitev protokola pogreba,     
 • sprejem vplačil grobnin in drugih položnic, pregled nad dolžniki,
 • priprava idejnih zasnov projektov,
 • priprava predlogov za letni plan dela in sodelovanje pri pripravi gospodarskega načrta družbe,
 • drugo glede na potrebe dela organizacijske enote.  

Dodatni pogoji oz. kompetence, ki jih pričakujemo od kandidatov, so:

 • 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delih,
 • osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika (B1),
 • dobre komunikacijske sposobnosti,
 • natančnost, zanesljivost, iznajdljivost,
 • izpit B-kategorije.  

Prijave zainteresiranih kandidatov, skupaj z življenjepisom in vašo vizijo delovanja organiziranosti organizacijske enote »Administracija in koordinacija pokopališke dejavnosti« oddajte najpozneje do petka, 23. 12. 2023, do 12.00 ure, osebno sodelavki Darji Kukovičič ali na e-mail: darja.kukovicic@pp-mb.si.

Prijave bo proučila komisija v sestavi: Darja Kukovičič in Marija Ul, ki bosta po potrebi s kandidati opravili tudi razgovor. Z izbranim kandidatom bo podpisana nova pogodba o zaposlitvi, za nedoločen čas, za polni delovni čas, in sicer za delovno mesto »Vodja administracije in koordinacije pokopališke dejavnosti.  

Direktorica: mag. Lidija Pliberšek

Poslano:

 • zaposlenim.

Objavljeno:

 • oglasna deska/Spletna stran PPM.

Priloga: Zapisnik in sprememba sistemizacije.