Regijsko srečanje poslovnih partnerjev

Pogrebno podjetje Maribor organizira 2. regijsko srečanje poslovnih partnerjev.

Pogrebno podjetje Maribor iz skupine JHMB organizira 2. regijsko srečanje poslovnih partnerjev, ki bo v torek, 23. januarja 2024, ob 15.30 v večnamenski dvorani Pogrebnega podjetja Maribor na Pobrežju, z naslednjim programom:

15:30 Prihod udeležencev; uvodni nagovor mag. Lidije Pliberšek, direktorice Pogrebnega podjetja Maribor in predsednice ASCE.

16:00-16:45 Strokovna prispevka: 

  • Štefan Mally, dr. med. spec. urg. med. predstojnik Organizacijske enote Nujna medicinska pomoč v Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor,
  • Jelka Pšajd, etnologinja Pomurskega muzeja Murska Sobota.

Srečanje je namenjeno strokovni javnosti, poleg predstavnikov pogrebnih podjetij iz celotne regije se ga bosta udeležila tudi Tina Čakš Golec, dr. spec. sodne medicine in patologije, v. d. predstojnice patologije Univerzitetnega kliničnega centra Maribor ter izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med., spec., svetnik, direktor Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

Dogodek predstavlja priložnost uresničevanja skupnega interesa vseh izvajalcev pogrebnih dejavnosti pri spreminjanju nekaterih poslovnih praks v regiji.