Pomembne informacije pred dnevom spomina na mrtve

Bliža se dan spomina na preminule svojce in prijatelje, ko številni ljudje obiščejo grobove svojih bližnjih, prižigajo sveče in prinašajo cvetje. Za obisk pokopališč na Pobrežju in Dobravi vam v nadaljevanju posredujemo nekaj pomembnih informacij.

Obisk pokopališč

Med prazniki velja daljši odpiralni čas pokopališč na obeh mariborskih pokopališčih, Pobrežje in Dobrava; glavni vhodi obeh pokopališč bodo v ponedeljek, 30. 10., odprti do 22. ure, v noči torek/sreda, 31. 10./1. 11., pa vso noč oz. 24 ur. 

Varnost

Povečana bo prisotnost redarjev in policije. Kot vsa leta, tudi letos sodelujemo s profesionalno varnostno službo. Varnostniki na pokopališčih Pobrežje in Dobrava že izvajajo večje število dnevnih obhodov pred in na pokopališčih. Skladno s svojimi pooblastili izvajajo nadzor ter s svojo prisotnostjo zmanjšujejo možnost kraj in drugih kaznivih dejanj. 

Obvestila najemnikom

Tudi pred letošnjim 1. novembrom bomo na grobna mesta pritrdili obvestila najemnikom. Takšnega načina obveščanja se poslužujemo, ko se nam vrača pošta z oznako, da so najemniki neznani, preseljeni ali umrli. Ljudje, ki bodo takšna obvestila dobili, se naj oglasijo v pokopališki pisarni, kjer bodo preverili podatke o naslovu, najemniku … in sporočili nove podatke.

Strankam na voljo tudi med prazniki

V Pogrebnem podjetju Maribor smo organizirali posebno dežurno službo. Na oba praznična dneva, 31. 10.  in 1. 11., bo informacije o pokojnih in grobnih mestih mogoče dobiti preko infomata in dežurnega telefona na št. 040 378 376. 

Odpadki

Obiskovalce pokopališč pozivamo k zmernosti pri prižiganju sveč, saj te tvorijo enormne količine odpadne plastike in predstavljajo veliko obremenitev za okolje. Poleg sveč je v času okrog dneva spomina na mrtve povečana tudi količina ostalih odpadkov. Še posebej uvelega cvetja, cvetličnih lončkov, zavijalnega papirja, okrasnih folij, plastenk za umivanje nagrobnikov ipd. Vsaka skupina teh odpadkov ima svoje mesto v posameznem zabojniku za ločeno zbiranje.

Spremenjen prometni režim

Kot običajno, med prazniki na pokopališčih in cestah v bližini pričakujemo več prometa, zato velja v bližini pokopališč spremenjen prometni režim. 

V okolici pokopališča Pobrežje bo 31. 10. in 1. 11. 2023 veljal začasno spremenjen prometni režim.

  • Za ves promet bo zaprt del Ceste XIV. divizije med Osojnikovo in Šolsko ulico – od 31. 10. od 1. ure do 1. 11. do 23. ure.
  • Na delu Ceste XIV. divizije med Osojnikovo in Ulico bratov Greifov bo začasno uveden enosmerni prometni režim, in sicer v smeri od Osojnikove proti Ulici bratov Greifov – od 31. 10. od 1. ure do 1. 11. do 23. ure.

Parkiranje osebnih vozil bo mogoče ob pokopališčih Pobrežje in Dobrava na:

  • parkiriščih ob Osojnikovi ulici, Prečni ulici (pri OŠ Borcev za severno mejo), Kosovelovi ulici (pri MČ Pobrežje) in parkiriščih ob hitri cesti;
  • na površinah nad pokritim vkopom hitre ceste;
  • na delu ulice Borcev za severno mejo in zahodnem vozišču Ceste XIV. divizije med Osojnikovo in Ulico bratov Greifov;
  • parkirišču neposredno pred vhodom na pokopališče Dobrava.

Ob tem obiskovalce pokopališč prosimo, da ne ustavljate in parkirate vozil na nedovoljenih mestih (avtobusna postajališča, zelenice, pločniki, kolesarske steze, uvozi na dvorišča …) ter upoštevate navodila Policije in Medobčinskega redarstva. 

Upoštevajmo red in pravila na pokopališčih in tako izkažimo pieteto do umrlih in spoštovanje do drugih obiskovalcev. Naj bo praznik spomina na pokojne do okolja kar se da prijazen. Prižgimo svečo manj in izberimo okolju čim prijaznejši spomin nanje.