Počitniško delo 2023

V Pogrebnem podjetju Maribor d.o.o. iščemo dijake ali študente za različna počitniška dela v poletnih mesecih.

I. Delo na pokopališču

Opis dela: Razna fizična dela na pokopališču Pobrežje in Dobrava, kot so pometanje, zalivanje zelenih površin, pomoč pri košnji in obrezovanju, čiščenje grobov, grabljanje trave in listja, odstranjevanje plevela in ostala pomožna dela na pokopališču.

Število prostih mest: 16 dijakov ali študentov (8 za pokopališče Pobrežje in 8 za pokopališče Dobrava).

Termin dela in delovni čas: julij, avgust, september in oktober 6 ur na dan (v tem času pripada pol ure za malico). 

II. Delo v cvetličarni

Opis dela: Lažja fizična dela v cvetličarni Aralija na Pobrežju in Dobravi, kot so zalivanje, čiščenje, pospravljanje, pomoč v cvetličarni, občasno delo med vikendi, delo na blagajni, itd.

Število prostih mest: 3 dijake ali študente (2 za Cvetličarno Aralija Pobrežje in 1 za Cvetličarno Aralija Dobrava).

Termin dela in delovni čas: julij, avgust, september in oktober, 6 ur na dan (v tem času pripada pol ure za malico).

Urna postavka: 6,80 EUR neto

Oddaja vlog

Kandidati v vlogi navedite želene termine opravljanja prakse (eden ali več različnih terminov), opis dela in lokacijo opravljanja prakse. Prav tako v vlogi obvezno navedite telefonsko številko.

Vlogo lahko oddate:

  • po e-pošti:

- za delo v cvetličarni: aralija@pp-mb.si,

- za delo na pokopališču Pobrežje: bostjan.pusnik@pp-mb.si,

- za delo na pokopališču Dobrava: vinko.krizanec@pp-mb.si.

  • po pošti na naslov: Pogrebno podjetje Maribor d.o.o., Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor Prijave sprejemamo do vključno 26. 6. 2023.