Okrogla miza v sklopu projekta Facing death

V četrtek, 9. novembra 2023, je med 17. in 20. uro v prostorih večnamenske dvorane Pogrebnega podjetja Maribor potekala okrogla miza v sklopu projekta Facing death. Na okrogli mizi se je skozi odprto razpravo o našem odnosu do smrti in umiranja, ki sta neizbežna resničnost človeškega življenja, povezala strokovna javnost.

Udeleženci srečanja so bili poleg predstavnikov projekta Facing Death, Matije Tomca in Špele Jambrek še strokovnjaki s področja paliativne oskrbe, zdravstvene nege in gerontologije ter psihologije, Slovenskega društva Hospic, Sektorja za zdravstveno in socialno varstvo Mestne občine Maribor, Pomurskega muzeja Murska Sobota in Pogrebnega podjetja Maribor.

Direktorica Pogrebnega podjetja Maribor, mag. Lidija Pliberšek je ob uvodnem pozdravu udeležencev izkazala interes po tovrstnih srečanjih, ki pomagajo k razumevanju in lažjem dojemanju vsebin za vse vpletene in omogočajo njihovo delitev širši javnosti.

Okrogla miza je ustvarila varen prostor za razpravo strokovnjakov, ki so pri svojem delu neposredno vezani na zadnje obdobje življenja in s stisko svojcev ob izgubi. Razprava je omogočila lastno dojemanje udeležencev o dojemanju dela in minljivosti, kako manevrirati med čustvi svojcev in lastnimi čustvi ter ob tem ohraniti profesionalno držo.

Za spodbujanje sprejemanja umrljivosti projekt Facing death, v sodelovanju s Slovenskim društvom Hospic, skozi umetniški naslon raziskuje odnos naše družbe do zaključka življenja. Med umetniškim procesom se tudi pričenjajo prepletati različna znanstvena, strokovna, verska in umetniška izhodišča in perspektive. Umetniško se projekt udejanja v fotografskem diptihu, ki sopostavlja portreta umirajočega pred in po smrti v profilni poziciji in s tem namiguje na nepreklicno povezanost življenja in smrti.

Razprava o vsebinah zadnjega obdobja življenja postaja vse pomembnejša v družbi, saj se vse več pozornosti namenja koncu življenja in kakovosti le-tega v teh fazah. To obdobje prinaša številne izzive, ki segajo od zdravstvene oskrbe do vprašanj o dostojanstvu, željah posameznika in njihovem zadnjem življenjskem obdobju. Prav tako lahko spodbujanje odprtih pogovorov o smrti, žalovanju, pripravi na konec življenja ter o pomenu vrednosti življenja pomaga pri lajšanju stigme in tesnobe, povezane s temi vprašanji. Vključevanje teh vidikov v širšo družbeno razpravo je tudi ključno za razumevanje in podporo tistim, ki se soočajo z izgubo ter za izgradnjo bolj sočutne in podporne skupnosti. Pripravljenost in sodelovanja Pogrebnega podjetja Maribor v tovrstnih strokovnih razpravah dodatno nakazuje na njegovo vlogo nosilca in spodbujevalca razvoja na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti.