Pogrebno
podjetje
Maribor d.d.
Ustvarjamo mesto spomina
Searching please wait
Defibrilator pri vhodu na pokopališče Pobrežje

Srcu prijazno podjetje

Pogrebno podjetje Maribor se je, kot družbeno odgovorno podjetje, pridružilo projektu Srcu prijazno podjetje in z nakupom defibrilatorjev poskrbelo za pomoč ljudem v stiski. 

Defibrilatorja sta nameščena ob vhodu na pokopališče Pobrežje in v poslovilnem objektu pokopališča Dobrava. Na ta način želi Pogrebno podjetje Maribor v okolju, v katerem deluje, skrajšati čas reševanja in učinkovito povečati možnost preživetja v primerih resnih srčnih napadov.