Pogrebno
podjetje
Maribor d.d.
Ustvarjamo mesto spomina
Searching please wait
Pogrebno podjetje Maribor

Prosto delovno mesto: Pomožni delavec

*Razpis je potekel.


Številka: U-LP-32/18
Datum: 12.04.2018

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16 in 15/17 – Odl. US), Pogrebno podjetje Maribor d.d., Cesta XIV. divizije 39a, 2000 Maribor objavlja prosto delovno mesto: »POMOŽNI DELAVEC«.


Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj osnovnošolska izobrazba,
  • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 3 mesecev, s polnim delovnim časom.


Opis del in nalog

Naloge, ki se bodo opravljale na tem delovnem mestu so enostavna vzdrževalna dela na pokopališču, kot na primer: pometanje, košnja, zalivanje, pletje plevela in druga dela po nalogu nadrejenega delavca.

Delo se bo opravljalo v poslovnih prostorih oziroma enotah delodajalca in zunaj poslovnih prostorov oziroma sedeža delodajalca in sicer na terenu, skladno z zahtevami za nemoten potek delovnega procesa.


Postopek prijave

Kandidati vložijo prijavo v elektronski obliki in jo pošljejo na e-naslov: irena.lamut@pp-mb.si. Rok za prijavo je 17.04.2018.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Pogrebno podjetje Maribor d.d.
Direktorica: mag. Lidija Pliberšek

Datum objave: 12.04.2018
Objavljeno na spletni strani delodajalca.