Pogrebno
podjetje
Maribor d.d.
Ustvarjamo mesto spomina
Searching please wait
Pogrebno podjetje Maribor d.d.

V težkih trenutkih z vami

Žalujoče razbremenimo dodatnih skrbi in poti tako, da poskrbimo za:

 • ureditev vse potrebne dokumentacije,
 • oblačenje pokojnika,
 • prevoz pokojnika,
 • poslovitev od pokojnika pred upepelitvijo,
 • upepelitev,
 • govornika, vokalne in glasbene storitve, cvetje, fotografiranje in objavo osmrtnic,
 • grob, pogrebno opremo, nagrobni kamen,
 • napis na grobni plošči,
 • organizacijo pogreba,
 • prevoz pokojnika v drug kraj v Sloveniji ali v tujini,
 • drugo glede na želje svojcev.

Za ureditev navedenega se oglasite v sprejemni pisarni Pogrebnega podjetja Maribor, Cesta XIV. divizije 42, Maribor.

Dobro je, da s seboj prinesete:

 • osebni dokument pokojnega (v kolikor nimate veljavne osebne izkaznice ali potnega lista pokojnika, uredimo prijavo pogreba tudi brez tega) ter
 • fotografijo pokojnega, če želite objavo osmrtnice s sliko ali povečano sliko v vežici.

V primeru, da dedičev ni, ali le-ti niso sposobni poravnati stroškov pogreba, poravna stroške pokopa umrlega občina.

Prijava smrti

Pogrebno podjetje Maribor v roku dveh dni od dneva smrti oziroma od dneva prevzema pokojnika na domu predloži upravni enoti Potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti, ki ga izda zdravnik. Za pokojne, ki so umrli v bolnišnici ali v domu starejših občanov, opravi prijavo smrti ustanova, v kateri je pokojni umrl.

Upravna enota na osnovi prijave smrti izda izpisek iz matičnega registra o smrti (mrliški list), katerega dvignejo svojci osebno na upravni enoti (v Mariboru na Upravni enoti Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, tel. 02 220 17 51/52, kjer lahko hkrati predložijo podatke za sestavo smrtovnice).

Pokojnina

Dediči pokojnega so upravičeni do pokojnikove zadnje pokojnine - pokojniku pripada sorazmerni delež pokojnine do dneva smrti.

V primeru, da je bil pokojni upravičen do letnega dodatka, ki še ni bil izplačan (regres), so dediči upravičeni do njegovega sorazmernega deleža.

Izplačilo obojega uredijo dediči s predložitvijo mrliškega lista na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zagrebška cesta 84, Maribor, tel. 02 250 71 00).

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje svojcem svetujejo, kdaj se lahko uveljavlja pravica do partnerjeve pokojnine.