Pokopališki red

Za pokopališča v mestni občini Maribor velja poseben pokopališki red.

Pokopališča so multikulturni prostor, na katerem so pokopani pripadniki različnih ver in narodnosti.

Pogrebno podjetje Maribor d.d. kot upravljavec pokopališč pozorno skrbi za pietetni odnos in možnosti vseh svojcev, da se v miru posvečajo spominom na svoje pokojne sorodnike in prijatelje ter pri tem ne motijo drugih.

Zato vljudno prosimo vse obiskovalce, da upoštevajo prisotnost drugih in načela odgovornega ravnanja do okolja.

Med pogrebnimi slovesnostmi je vselej še posebej pomembno, da se na pokopališče ne prinaša predmetov, ki bi lahko bili iz verskih ali drugih kulturnih prepričanj moteči za svojce oziroma druge obiskovalce pokopališča. Zato zastave, napise, ki niso del protokola, ne nosimo na pogrebno slovesnost.

Za več podrobnosti vam je na razpolago: