Pogrebno
podjetje
Maribor d.d.
Ustvarjamo mesto spomina
Searching please wait
Delavnica s posebnimi ciljnimi skupinami

Delavnica s posebnimi ciljnimi skupinami

Pogrebno podjetje Maribor v sodelovanju s petimi partnerji iz Evrope izvaja številne aktivnosti znotraj projekta Simboli.

Ena pomembnejših aktivnosti je dodelava mobilnega vodiča ARtourGre za aplikacijo, ki uporabnikom pomaga raziskovati evropsko kulturno dediščino na pokopališčih. Znotraj te aktivnosti želimo skupaj z razvijalci aplikacije omogočiti spoznavanje dediščine posebnim ciljnim skupinam - slepim in slabovidnim.

Podlaga za nadaljnje delo s slepimi in slabovidnimi

Da bi aplikacijo še izboljšali smo 05. 09. 2016 skladno z našimi zastavljenimi cilji izvedli delavni sestanek s ciljno skupino invalidov.

Gospod Franc Donko, predstavnik slepih in slabovnidnih nas je obiskal z namenom, da poiščemo metode približevanja vsebin in pomena pokopaliških simbolov osebam iz posebnih ciljnih skupin.

Cilj delavnice je bil poiskati najboljše načine kako skozi obiskovanje pokopališč prenesti informacije slepim in slabovidnim osebam. Na osnovi spoznanj sestanka bodo izvedene določene tehnične nadgradnje mobilne aplikacije ARtour in nato podlaga za druge projekte za slepe in slabovidne, ki se bodo izvajali v prihodnosti.