Pot po simboliki pokopališča Pobrežje

Da bi razumeli podobe in napise na spomenikih pokopališča Pobrežje ter mesta, ki ga obdaja, je dobro spoznati 3 tematske poti po simbolih pokopališča. 

Te poti nam razodevajo spomine na posamične zgodbe ljudi, ki so živeli tukaj. A hkrati skozi te zgodbe odstirajo zgodovino, običaje ter kulturno dediščino območja.

Raziskovanje simbolov na pokopališču Pobrežje

Omenjene tematske poti je Pogrebno podjetje Maribor pripravilo v sodelovanju s strokovnim raziskovalec mag. Matejem Daskom, ki je tekom poglobljene raziskave odkrival najpomembnejše simbole na pokopališču Pobrežje ter zgodbe za njimi. Iz nabora več kot 80 spomenikov z zanimivimi simboli so bile nato pripravljene 3 tematske poti simbolov (poklicnih, verskih in simbolov usode), ki jih lahko obiskovalci spoznajo z mobilnim vodičem ARTOUR in so dostopne tako v slovenskem kot v angleškem jeziku.

Poklicni simboli

Ta tematska pot zajema simbole tistih poklicev, ki so odigrali vidno vlogo pri razvoju mesta Maribor in bogatili njegov kulturni utrip. To so železničar, arhitekt, pravnik, pesnik in pisatelj, zgodovinar, ing. strojništva, mizar, kovač, znanstvenik in čebelar, dirigent, enolog, kipar, telovadec-olimpijec ter slikar. Našteti poklici in njihovi simboli so postavljeni v kontekst določenega zgodovinskega obdobja mesta in predstavljeni iz vidika vloge, ki so jo odigrali pri razvoju le-tega. Hkrati lahko obiskovalci spoznavajo osebne zgodbe pokojnikov ter njihov prispevek mestu in svetu.

Verski simboli

Verski oziroma religiozni simboli so na pokopališču Pobrežje v znamenju različnih križev in krščanstva. Znotraj teh okvirjev smo priča pestrosti, ki se odraža v križih različnih oblik in pomenov (nekateri primeri križev tako vsebujejo pogansko ikonografijo in simbolizem). Druge oblike krščanskega simbolizma so posebej pestre v likovnih upodobitvah Jezusovega življenja, katerega vrhunec na pobreškem pokopališču predstavlja grob duhovnikov. Kljub temu lahko na pokopališču prav tako najdemo simbole ostalih glavnih svetovnih religij, med njimi kolo Dharme, AUM, Yin-Yang, vrata Torii, itd. Vse našteto priča o multikulturnem značaju pokopališča Pobrežje.

Simboli usode

Ta tematska pot sledi simbolom, ki so odločilno zaznamovali posameznikovo življenje in razkrivajo tragičen konec neke življenjske poti. Med tistimi, ki jim je usoda namenila tragično smrt so na primer: mlad partizan, ki je padel v zasedi; pilot vojaškega letala, ki je strmoglavil pri Rovinju; tragično umrli alpinist in drugi. Pot simbolov usode tako zajema simbole ljudi, ki so zaznamovali tok zgodovinskih dogodkov v Mariboru in njihove zanimive zgodbe.