Pot evropskih pokopališč

Nekatera pokopališča so lahko pravi muzeji na prostem, ki povezujejo zgodovino, umetnost in naravo in so kot taka turistično zanimive in poučne točke, ki si jih je vredno ogledati.

Pot evropskih pokopališč (European Cemeteries Route) je mednarodni projekt, ki se je začel izvajati leta 2010 pod okriljem Združenja evropsko pomembnih pokopališč (ASCE). Danes je v projekt je vključenih več kot 60 pokopališč iz 20 različnih evropskih držav, ki so za obiskovalce zanimiva kot turistične točke.

Namen projekta

Namen projekta je širjenje zavesti o pomembnosti evropskih pokopališč pri širši javnosti. Pri tem je ključno zavedanje, da pokopališča niso pomembna zgolj vsako zase, kot del kulturne dediščine mest v katerih se nahajajo, temveč skupaj odsevajo zgodovinski, kulturni, družbeni, arhitekturni in umetniški razvoj celotne Evrope.

Koncept, ki ga projekt s svojimi aktivnostmi širi je “pokopališki turizem”. Z organiziranjem vodenih ogledov, dogodkov in drugih aktivnosti, ki se odvijajo na samih pokopališčih, želijo sodelujoči v projektu ljudem približati pokopališča in povečati število turističnih obiskov.

Mobilni vodič ARtour

V pomoč pri odkrivanju in raziskovanju pokopališč je mobilni vodič ARtour. Brezplačna aplikacija, ki si jo lahko vsak posameznik naloži na pametni telefon ali tablico, nudi tekstualne, slikovne in zvočne informacije o spomenikih, grobovih in pomembnih osebah, ki so pokopane na posameznem pokopališču.

Mariborska pokopališča kot del Poti evropskih pokopališč

Tako pokopališče Pobrežje kot pokopališče Dobrava sta vključena v Pot evropskih pokopališčNa pobreškem pokopališču se nahajajo številni mednarodno pomembni spomeniki, kot so:

Iz tega razloga pokopališče Pobrežje pogosto obiščejo različne tuje delegacije, ki prihajajo počastiti svoje prednike.

Pri pokopališču Dobrava je zanimiva že sama zasnova, saj je njegova ureditev zamišljena kot zelena travnata površina z manjšimi spominskimi obeležji. To pomeni, da pokopališče Dobrava s tega vidika odstopa od ostalih slovenskih pokopališč. Kulturno in zgodovinsko najpomembnejša točka na pokopališču pa je gotovo Park spominov, ki simbolno povezuje vsa vojna grobišča na mariborskem območju.