Kulturni dnevi za šole

Učenje zgodovine, geografije in informacijskih tehnologij na prostem.

Pogrebno podjetje Maribor d.d. kot družbeno odgovorno podjetje uspešno deluje v širšem evropskem prostoru. Je eno vodilnih podjetij za upravljanje pokopališč, nosilec in spodbujevalec razvoja ter predsedujoč član Združenja evropsko pomembnih pokopališč (Association of Significant Cemeteries of Europe). Ta organizacija je največja in najpomembnejša tovrstna organizacija, ki ohranja in predstavlja pokopališča kot pomemben del kulturne, zgodovinske in umetnostne dediščine Evrope.

Pokopališča: zgodovina in umetnost v zgodbah

Pokopališča ponujajo pravo bogastvo zgodb in spoznanj, ki se dotaknejo vsakogar. Kadar prisluhnemo izbranim zgodbam poti simbolov usode, poklicnih ali verskih simbolov, postanemo bistveno bolj dovzetni za učenje ter razumevanje zgodovine.

Kulturni dan na mariborskih pokopališčih omogoča spoznavanje več kot 50 različnih znanih osebnosti in dogodkov, povezanih z lokalno, regionalno, nacionalno ali evropsko zgodovino. Na pokopališču najdemo zapise od srednjega veka do pomembnih sodobnikov, ki so pustili svoj pečat še v tem stoletju.

Ob zgodovinskih dejstvih so spomeniki opisani s pomeni simbolov ali drugimi podrobnostmi, ki dijakom odstirajo pogled na umetniško vrednost ter razlago.

Pokopališča: geografija na ravno dovolj velikem prostoru

Pokopališče je obsežen geografski prostor z veliko orientacijskimi točkami, kar zahteva razumevanje zemljevidov, če želimo najti določen spomenik ali točko.

A vendar kulturni dan na pokopališču predstavlja dovolj majhen, obvladljiv ter varen in miren prostor, v katerem si lahko vzamemo čas za orientacijo. Skozi številne podrobnosti spoznavamo razsežnosti ter merila, osnovne geografske smeri.

Pokopališča: drugačna uporaba informacijskih tehnologij

Zgodovinska dejstva in geografske lokacije pokopališč Pobrežje in Dobrava so združene v mobilni platformi ARtour, v kateri se nahajajo številne zanimive točke. Ob odkrivanju lokacij ter prebiranju dejstev omogoča platforma še veliko več:

  • ustvarjanje novih lastnih točk ter poti
  • poslušanje in ustvarjanje zvočnih vsebin
  • gledanje in dodajanje video vsebin
  • ustvarjanje skupinskih projektov

Tekom kulturnega dne dijake naučimo osnovnega ravnanja ter ustvarjanja lastnih točk. Za nadarjene dijake se lahko nato aktivnosti nadaljujejo v šoli, ko svoje najdbe povežejo v projekte, dodajo zvočne ali video posnetke. Najbolj zanimive poti bomo objavili med ponudbo za obiskovalce in predstavili v okviru aktivnosti Združenja pomembnih pokopališč Evrope.

Učenci in dijaki: navdušeni

Vsi kulturni dnevi doslej so se zaključili z navdušenimi učenci in dijaki. Tako mariborskih osnovnih šol, kot dijaki iz Rusije ali drugih območij, ki so nas že obiskali. Seveda jih je razveselila možnost uporabe sodobnih tehnologij, a toliko bolj dejstvo, da so pokopališče spoznali v drugi luči in se poučili o zgodbah, ki so jim bile pred tem neznane.