Rekonstrukcija in prizidava obstoječega poslovnega objekta na pokopališču Pobrežje - skladišče

Objava dokumentacije

Pogrebno podjetje Maribor vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.