Pogrebno
podjetje
Maribor d.d.
Ustvarjamo mesto spomina
Searching please wait
Rekonstrukcija in prizidava obstoječega poslovnega objekta na pokopališču Pobrežje - skladišče

Rekonstrukcija in prizidava obstoječega poslovnega objekta na pokopališču Pobrežje - skladišče

Pogrebno podjetje Maribor vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Tehnična dokumentacija Razpisna dokumentacija Gradbeno dovoljenje Arhitektura Dopolnjeni obrazci