Pogrebno
podjetje
Maribor d.d.
Ustvarjamo mesto spomina
Searching please wait
Nabava novega motornega vozila

Javno naročilo: Nabava novega motornega vozila (furgon)

Objava dokumentacije

Pogrebno podjetje Maribor objavlja v pogled dokumentacijo javnega naročila za nabavo novega motornega vozila. Celotna dokumentacija je dosegljiva na spodnjih povezavah.

Razpis - navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe Tehnična specifikacija vozila Ponudba (OBR-1) Predračun (OBR-2) Vzorec pogodbe (OBR-3) Izjava ponudnika (OBR-4)