Pogrebno
podjetje
Maribor d.d.
Ustvarjamo mesto spomina
Searching please wait
Pogrebno podjetje Maribor

Pogrebno podjetje Maribor

Podjetje je bilo ustanovljeno s sklepom Obe.L.O. MARIBOR-TABOR   023-31/62-4/D, dne 16. 10. 1962.

Lastniško preoblikovanje vpisano na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo številka LP00502/00524-1996/MP z dne 25. 11. 1996.

Ustanovitelji:

KAPITALSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

OBČINA MARIBOR

SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ d.d.

SLOVENSKI ODŠKODNINSKI SKLAD

UDELEŽENCI INTERNE RAZDELITVE

UDELEŽENCI NOTRANJEGA ODKUPA

Po izpisu imetnikov vrednostnih papirjev, ki ga izdaja KDD – Centralna klirišnka depotna družba d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, je lastniška struktura sledeča:

Mestna občina Maribor 65.88%
VITA BREVIS z.b.o., Ljubljana 27,41%
CERTA d.d., Cerkno 1,64%
BASS d.o.o, Celje 0,34%
interna razdelitv in notranji odkup 4,73%

Katalog informacij javnega značaja

Seznam evidenčnih naročil