Pogrebno podjetje opuščene grobove na Pobrežju ponudilo novim najemnikom

Opuščanje grobov in posledično tudi neplačevanje grobnine predstavlja problem vsakega upravljavca pokopališč.

V skladu z odlokom je upravljavec pokopališča dolžan grobno mesto, za katerega ni sklenjena najemna pogodba in ni plačana grobnina najmanj tri leta, odvzeti. Po končanih postopkih odvzemov je Pogrebno podjetje Maribor iz Skupine JHMB razpoložljive grobove ponudilo novim najemnikom, s čimer še naprej zagotavlja kakovostno vzdrževanje in ustrezen razvoj pokopališč v mesto spomina. Odvzeta in odpovedana grobna mesta so bila na voljo novim najemnikom ob slučaju smrti, letos pa se je podjetje odločilo, da opuščene grobove novim najemnikom ponudi tudi, če nimajo smrtnega slučaja, torej vnaprej.

Za vse informacije se lahko obrnete na pisarno pokopališča Pobrežje na tel. št. 02/ 480 01 32 ali e-naslov pobrezje@pp-mb.si.