Sponzorstva in donatorstva

Sponzorstva in donatorstva kot družbena odgovornost

V Pogrebnem podjetju Maribor se zavedamo, da je sodelovanje in podpiranje lokalne skupnosti pomemben del družbene odgovornosti vsakega podjetja.

S svojimi dejanji želimo prispevati k pozitivnim spremembam, razvoju in višji kakovosti življenja v okolju kjer delujemo, zato podpiramo aktivnosti s humanitarno noto ter projekte s področja vzgoje, izobraževanja in zdravstva. Preko sponzorstva in donacij omogočamo boljše delovanje organizacij in društev na področjih: športa, kulture, izobraževanja, zdravstva in drugih družbeno odgovornih aktivnostih.

Zaprosite za sponzorsko podporo

V kolikor zaznate priložnost za promocijo znamke Aralija ali predstavitve pokopališč kot kulturne dediščine Evrope, nam posredujte vlogo za sponzorsko podporo na naslov družbe ali na elektronski naslov. Vloge za trajnejše sodelovanje (večmesečno, celoletno) sprejemamo vsako leto do 31. marca. Za pomembnejše enkratne dogodke je rok 1 mesec pred dogodkom.

Ključna vodila, ki jim sledimo pri odločitvi za sponzorsko ali donatorsko podporo, so:

  • družbena odgovornost in podpora lokalnemu okolju ter
  • primernost in možnost sodelovanja s krepitvijo blagovne znamke Cvetličarna Aralija, naših gospodarskih oz. komplementarnih dejavnosti in predstavitvijo kulturne dediščine pokopališč
  • sodelovanje s športnimi kolektivi, predvsem tistimi, ki razvijajo šport za mlade 

Finančna podpora je odvisna od poslovnih rezultatov.