Izmenjava znanj in izkušenj na 2. regijskem srečanju poslovnih partnerjev

Pogrebno podjetje Maribor iz Skupine JHMB se zaveda, da je poleg poslovnih rezultatov izjemnega pomena tudi prepoznavanje potreb poslovnih partnerjev, družbe in okolja, kjer je prisotno s svojimi dejavnostmi.

V ta namen je podjetje v torek, 23. januarja 2024, organiziralo že 2. regijsko srečanje poslovnih partnerjev, ki je potekalo v večnamenski dvorani na pokopališču Pobrežje.

Na njem so bili predstavljeni različni izzivi na področju mrliško-pregledne službe v mariborski regiji in smrtne šege ter pogrebne prakse Pomurja in Porabja skozi čas. Ob dejstvu, da smrt bližnjega predstavlja eno od najbolj čustvenih in stresnih situacij za posameznika, vse institucije, vpete v različne aktivnosti v takšnih situacijah, opravljajo storitve prav posebnega pomena.

Uvodoma je direktorica Pogrebnega podjetja Maribor in predsednica združenja ASCE mag. Lidija Pliberšek pozdravila udeležence in omenila pomembne projekte podjetja v zadnjem obdobju; od nadaljevanja vloge predsedujočega člana ASCE, zasaditve medovitih rastlin na pokopališčih Pobrežje in Dobrava, zasaditve drevesa miru na pokopališču Pobrežje, zaključevanja ureditve sklopa žarnega zidu na Pobrežju do širitve polja za raztros pepele na Dobravi. V letu 2024 podjetje načrtuje zaključek prenove sanitarij na pokopališču Pobrežje, ureditev nove dostavne poti v poslovilni objekt na Dobravi ter nakup nove, pete kremacijske peči v upepeljevalnici.

Uvodnemu nagovoru je najprej sledil strokovni prispevek, v katerem je predstojnik organizacijske enote Nujne medicinske pomoči ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, spec. urg. med. Štefan Mally, predstavil delovanje in aktivnosti mrliško-pregledne službe v mariborski regiji ter izzive na področju veljavnega Pravilnika o delovanju MPS iz leta 2022, ki še ni povsem zaživel v praksi. Dotaknil se je tudi področij določanja cen storitev MPS in programov usposabljanja.

Zatem je etnologinja Pomurskega muzeja Murska Sobota, ga. Jelka Pšajd, v svojem prispevku skozi smrtne šege in pogrebne prakse Pomurja in Porabja osvetlila odnos do smrti, pripravljanje na smrt, umiranje, pripravo pokojnika na pokop in obeleževanje spomina na pokojne ter pomen nagrobnikov skozi čas, s poudarkom na dejstvu, da je smrt del življenjskega cikla.

Srečanja, ki je bilo namenjeno strokovni javnosti, sta se poleg predstavnikov pogrebnih podjetij iz celotne regije udeležila tudi Tina Čakš Golec, dr. spec. sodne medicine in patologije, v. d. predstojnice patologije Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med., spec., svetnik, direktor Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor ter veleposlanik Azerbajdžana, g. Rovshan Sadigbayli.

Po strokovnem delu je srečanje zaokrožilo še neformalno druženje v sproščenem vzdušju in ob kulinarični ponudbi. Srečanje predstavlja priložnost več za uresničevanje skupnih interesov izvajalcev pogrebne in pokopališke dejavnosti, saj omogoča izmenjavo znanja, izkušenj in idej ter lahko vpliva na reševanje skupnih izzivov in spreminjanje nekaterih poslovnih praks v regiji.