Cena hrambe pokojnika

Cena storitve hrambe pokojnika

Pomemben del pietetnega procesa, ki ga zagotavljamo pri pogrebnih storitvah, je hramba pokojnikov v hladilnici na pokopališču Dobrava. Ustrezni prostori, oprema ter odnos in postopki so zagotovljeni z visokimi standardi našega podjetja, potrjenimi z različnimi zunanjimi presojevalci ter institucijami.

V ceni osnovnega pogreba, ki ga zagotavlja Pogrebno podjetje Maribor, je zajeta storitev prvi dan hrambe pokojnika v hladilnici, v vrednosti: 6,84 EUR.

Vsak dodatni dan hrambe v hladilnici se doplača in znaša od 1. 11. 2017 naprej: 10,95 EUR.