V težkih trenutkih z vami: organizacija in izvedba pogreba

Pogrebno podjetje Maribor vam pomaga urediti vse potrebno ob izgubi bližnjega.

Žalujoče razbremenimo dodatnih skrbi in poti tako, da poskrbimo za:

 • organizacijo pogreba
 • ureditev vse potrebne dokumentacije,
 • oblačenje pokojnika,
 • prevoz pokojnika,
 • poslovitev od pokojnika pred upepelitvijo,
 • upepelitev,
 • govornika, vokalne in glasbene storitve, cvetje, fotografiranje in objavo osmrtnic,
 • grob, pogrebno opremo, nagrobni kamen,
 • napis na grobni plošči,
 • prevoz pokojnika v drug kraj v Sloveniji ali v tujini,
 • drugo glede na želje svojcev.

Za ureditev navedenega se oglasite v pisarni za organizacijo pogrebov Pogrebnega podjetja Maribor, Cesta XIV. divizije 42, Maribor.

Dobro je, da s seboj prinesete:

 • osebni dokument pokojnega (v kolikor nimate veljavne osebne izkaznice ali potnega lista pokojnika, uredimo prijavo pogreba tudi brez tega) ter
 • fotografijo pokojnega, če želite objavo osmrtnice s sliko ali povečano sliko v vežici.

V primeru, da dedičev ni, ali le-ti niso sposobni poravnati stroškov pogreba, poravna stroške pokopa umrlega občina.

Prijava smrti

Pogrebno podjetje Maribor v roku dveh dni od dneva smrti oziroma od dneva prevzema pokojnika na domu predloži upravni enoti Potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti, katerega izda zdravnik. Za pokojne, ki so umrli v bolnišnici ali v domu starejših občanov, opravi prijavo smrti ustanova v kateri je pokojni umrl.

Izpisek iz matičnega registra o smrti (mrliški list) lahko svojci dvignejo nekaj dni po smrti na katerikoli upravni enoti v Sloveniji.

Za pokojne, ki so imeli zadnje prebivališče v Mariboru, pošlje Upravna enota Maribor izpisek iz matičnega registra o smrti (mrliški list) po pošti zakoncu, potomcem oz. osebi, ki je upravičena do izdaje mrliškega lista (običajno deset dni od prijave smrti).

Pokojnina

Dediči pokojnega so upravičeni do pokojnikove zadnje pokojnine - pokojniku pripada sorazmerni delež pokojnine do dneva smrti.

V primeru, da je bil pokojni upravičen do letnega dodatka, ki še ni bil izplačan (regres), so dediči upravičeni do njegovega sorazmernega deleža.

Dediči lahko oboje prijavijo v zapuščinski postopek pri sestavi smrtovnice na Upravni enoti ali uredijo izplačilo neposredno s predložitvijo mrliškega lista na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zagrebška cesta 84, Maribor, tel. 02 250 71 00).

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje svojcem prav tako svetujejo, kdaj se lahko uveljavlja pravica do vdovske pokojnine ali pravica do vdovskega dodatka.