Združitev pokopaliških pisarn Pobrežja in Dobrave na lokaciji Pobrežje, od 14. novembra 2022

S celovito podporo se združujeta obe pisarni pokopališč (Pobrežje in Dobrava), s čemer se  poenostavlja poslovanje, vezano na grobna mesta in najemnike.

To pomeni, da se od 14. novembra 2022 dalje vse storitve s področja dela pisarne pokopališča Dobrava (urejanje najemnih pogodb in spremembe, podatki o grobnih mestih, plačila, ...) ureja na lokaciji Pobrežja, Cesta XIV. divizije 42 v Mariboru, kamor bo prenesena tudi vsa dokumentacija in arhivsko gradivo.

Kontaktni podatki za stranke:

Pokopališka pisarna Pobrežje
+386 2 480 01 32
+386 2 480 01 38
pobrezje@pp-mb.si