Strokovna ekskurzija Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru

V soboto, 7. marca 2020 je na pokopališču Pobrežje potekala strokovna ekskurzija Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.

Namen ekskurzije je bila seznanitev študentov z informacijami o dejavnostih, poslanstvom in promocijo pokopališča kot pomembne turistične destinacije mesta Maribor, ki jih je podala mag. Lidija Pliberšek, direktorica Pogrebnega podjetja Maribor.

V nadaljevanju je sledil voden ogled pokopališča Pobrežje, na katerem so se bodoči učitelji aktivno vključevali.

Študenti so se ekskurzije udeležili pod vodstvom prof. dr. Vlaste Hus in asist. mag. Polone Jančič Hegediš. S primeri dejavnosti na pokopališču, s katerimi lahko učitelji na pokopališču izvajajo pouk izven učilnice, pa so se seznanili s pomočjo učiteljice Ize Javornik, mag. prof. razrednega pouka. 

Mladi intelektualci so pomembna ciljna skupina nadaljnjih promotorjev dejavnosti Pogrebnega podjetja Maribor, predsedujočega člana Združenja kulturno pomembnih evropskih pokopališč - ASCE, zato bomo tudi v bodoče nadaljevali s tovrstnimi projekti in predstavitvami dobrih praks.