Skrbimo za urejenost pokopališč

Pogrebno podjetje Maribor se zaveda, da je varstvo okolja izrednega pomena.

Strogo se drži okoljske politike, s katero se trudi zmanjšati onesnaževanje odpadne vode, zmanjšati porabo energije, zamenjati ekološko sporne materijale z manj škodljivimi, zmanjšati količine komunalnih odpadkov, ipd.

Poleg tega se podjetje zavzema za urejeno in prijetno okolje na pokopališčih Pobrežje in Dobrava. Redno skrbi za vzdrževanje posameznih delov pokopališč in urejenost pokopališč kot celote. Najnovejša posodobitev je zamenjava črk na brežini Parka spominov na Dobravi.

Na pokopališču Dobrava si lahko poleg Parka spominov ogledate posebo fotografsko razstavo z naslovom “Rest in PEACE MEMORIES”, ki je od 6. junija 2014 na ogled pred poslovilnim objektom na Dobravi. Razstava je postavljena v okviru “Dnevov dediščine evropskih pokopališč”, ki jih organizira združenje ASCE.