Sklep o pričetku postopka za odvzem grobnih mest

Pogrebno podjetje Maribor je z 21.3.2018 pričelo postopek odvzema 62 grobnih mest.

Postopek se je pričel za 50 grobnih mest za pokopališču Pobrežje in 12 grobnih mest na pokopališču Dobrava.

Grobna mesta na pokopališču Pobrežje, za katera je bil pričet postopek

 • M38/922/81
 • M38/923/82
 • M38/926/85
 • M38/928/01
 • M38/929/02
 • M38/931/04
 • M38/942/15
 • M38/935/08
 • M38/964/37
 • M38/969/42
 • M38/970/43
 • M38/971/44
 • M38/972/45
 • M38/974/47
 • M38/979/52
 • M38/980/53
 • M38/981/54
 • M38/982/55
 • M38/983/56
 • M38/984/57
 • M38/985/58
 • M38/986/59
 • M38/987/60
 • M38/988/61
 • M38/989/62
 • M38/990/63
 • M38/992/65
 • M38/994/67
 • M38/996/69
 • M38/997/70
 • M38/998/71
 • M38/999/72
 • M1D/515/19
 • M1C/67/14
 • M1D/205/19
 • M38/943/16
 • M38/945/18
 • M38/947/20
 • M38/948/21
 • M38/953/26
 • M38/954/27
 • M38/955/28
 • M38/957/30
 • M38/958/31
 • M38/959/32
 • M38/960/33
 • M38/962/35
 • M38/963/36
 • M32/769/57
 • M1D/325/24

Grobna mesta za na pokopališču Dobrava, za katera je bil pričet postopek

 • DO2F-XIV- 4 (351)
 • DO2Cn-I- 18 (18)
 • DO2F-V- 17 (17)
 • DO2B-XII- 21 (386)
 • DO2D-VII- 18 (163)
 • DO2E-XI- 7 (235)
 • DO2F-XI- 11 (277)
 • DO2J-III- 3 (43)
 • DO2A-XV- 16 (392)
 • DO2A-XIII- 2 (340)
 • DO2A-IV- 31 (106)
 • DO2Cn-VI- 43 (312)

Več o pričetku postopka

Več o pričetku postopka si lahko ogledate v priloženem sklepu na tej povezavi.