Regijsko srečanje poslovnih partnerjev

V Pogrebnem podjetju Maribor iz Skupine JHMB se zavedamo, da je poleg poslovnih rezultatov izjemnega pomena tudi posluh in prepoznavanje potreb poslovnih partnerjev, družbe in okolja, kjer smo prisotni s svojimi dejavnostmi.

V ta namen smo v torek, 24. januarja 2023, organizirali regijsko srečanje poslovnih partnerjev, ki je potekalo v novi poslovilni dvorani na pokopališču Pobrežje; na njem so bili izpostavljeni različni izzivi, s katerimi se v podjetju soočamo pri delu s pokojniki, predvsem na področjih upepeljevanja in 24-urne dežurne službe. Ob dejstvu, da smrt bližnjega predstavlja eno od najbolj čustvenih in stresnih situacij za posameznika, vse institucije, vpete v različne aktivnosti v takšnih situacijah, opravljamo storitve prav posebnega pomena. Po predvajanem videoposnetku, ki je bil premierno predstavljen že v času, ko se je Maribor ponašal z nazivom Evropska prestolnica kulture, in uvodnem nagovoru vseh udeležencev s strani direktorice Pogrebnega podjetja Maribor in predsednice združenja ASCE mag. Lidije Pliberšek je sledil strokovni prispevek predstavnice Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, specialistke sodne medicine dr. Tine Čakš Golec. Predstavila je postopke, ki jih je treba opraviti pred izročitvijo pokojnika na pokop. Po predstavitvi so udeleženci skozi razpravo izpostavili različna aktualna vprašanja in dileme na tem področju. Strokovnemu delu srečanja je sledilo še neformalno druženje v sproščenem vzdušju in ob kulinarični ponudbi, ki je bila v domeni dijakov Srednje šole za gostinstvo in turizem. Celoten dogodek je bil izveden tudi v smislu strokovne podlage nadaljnje širše razprave v obliki simpozija oz. kongresa na nacionalnem nivoju in hkrati kot priložnost za morebiten skupen interes vseh izvajalcev pogrebnih dejavnosti pri spreminjanju nekaterih poslovnih praks v regiji.