Pogrebno
podjetje
Maribor d.d.
Ustvarjamo mesto spomina
Searching please wait
Šopek

Prosto delovno mesto: Cvetličar I

*Razpis je potekel.


Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16 in 15/17 – Odl. US), Pogrebno podjetje Maribor d.d., cesta XIV. Divizije 39a, 2000 Maribor objavlja prosto delovno mesto: "CVETLIČAR I" za delo v Cvetličarni Aralija.

Zahtevane kompetence

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj V. stopnja izobrazbe (srednja šola – štiri letna),
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj,
 • osnovna računalniška znanja (e-pošta, word, excel…)
 • drugi pogoji: komunikativnost, kreativnost, urejenost, redoljubnost, dostopnost.

Opis dela in nalog

Naloge, ki se bodo opravljale na tem delovnem mestu so:

 • aranžiranje,
 • izdelava žalne floristike,
 • delo s strankami v cvetličarni,
 • vzdrževanje prodajnega prostora.

Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 1 leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, poskusna doba 3 mesece.

Delo se bo opravljalo v poslovnih prostorih oziroma enotah delodajalca in zunaj poslovnih prostorov oziroma sedeža delodajalca in sicer na terenu, skladno z zahtevami za nemoten potek delovnega procesa.

Postopek prijave

Kandidati so dolžni prijavnici priložiti življenjepis iz katerega so razvidne predvsem delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence. Prijavo lahko pošljejo:

 • v elektronski obliki na e-naslov aralija@pp-mb.si ali
 • po pošti na naslov Pogrebno podjetje Maribor d.d., Ulica XIV. divizije 39a, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je do vključno 20.09.2018.

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Pogrebno podjetje Maribor d.d.
Direktorica
mag. Lidija Pliberšek


Objavljeno 11.09.2018 na:

 • spletni strani delodajalca in 
 • zavodu za zaposlovanje.