Pogrebno
podjetje
Maribor d.d.
Ustvarjamo mesto spomina
Searching please wait
Predsedovanje ASCE ponovno zaupano mag. Lidiji Pliberšek

Predsedovanje ASCE ponovno zaupano mag. Lidiji Pliberšek

Direktorica Pogrebnega podjetja Maribor mag. Lidija Pliberšek je ponovno prevzela vodenje evropskega združenja ASCE - Association of Significant Cemeteries in Europe.

Na konferenci ASCE v Gentu v Belgiji je 3. oktobra 2019 direktorica Pogrebnega podjetja Maribor mag. Lidija Pliberšek z več kot prepričljivo večino dobila nov štiriletni mandat in tako že tretjič postala predsednica Združenja evropsko pomembnih pokopališč ASCE.

Ponosni smo, da se naše ideje in projekti širijo tudi v druge kraje v Evropi. S tem nam je zaupana velika čast, hkrati pa to pomeni veliko odgovornost in zavezo h kakovosti, kakor tudi k nadgradnji dela, ki ga opravljamo.