Predsedovanje ASCE ponovno zaupano mag. Lidiji Pliberšek

Predsedovanje ASCE ponovno zaupano mag. Lidiji Pliberšek

Direktorica Pogrebnega podjetja Maribor mag. Lidija Pliberšek je ponovno prevzela vodenje evropskega združenja ASCE - Association of Significant Cemeteries in Europe.

Na konferenci ASCE v Gentu v Belgiji je 3. oktobra 2019 direktorica Pogrebnega podjetja Maribor mag. Lidija Pliberšek z več kot prepričljivo večino dobila nov štiriletni mandat in tako že tretjič postala predsednica Združenja evropsko pomembnih pokopališč ASCE.

Ponosni smo, da se naše ideje in projekti širijo tudi v druge kraje v Evropi. S tem nam je zaupana velika čast, hkrati pa to pomeni veliko odgovornost in zavezo h kakovosti, kakor tudi k nadgradnji dela, ki ga opravljamo.