Pogrebno
podjetje
Maribor d.d.
Ustvarjamo mesto spomina
Searching please wait
Požarna nevarnost

Požarna nevarnost

Vroči dnevi in sveče že povzročile manjši požar.

Vse obiskovalce in najemnike grobnih mest na pokopališču obveščamo, da je v teh vročih dneh povišana požarna nevarnost. V soboto 8.7.2017 je manjši požar že uničil 30 cipres na pokopališču Dobrava.

Ne prižigajmo sveč v sušnih dneh

V kolikor je le mogoče, prosimo, da sveč ne prižigate v sušnih dneh. V kolikor jih že prižigate, jim namenite prostor na ustrezni površini, oddaljeni od rastlinja.

Previdno z vnetljivimi predmeti

Še posebno pozornost namenite vnetljivim predmetom, vžigalnikom, cigaretnim ogorkom in podobno. Po uporabi vedno preverite, ali so resnično pogašeni in varno odvrženi.