Poslovanje Pogrebnega podjetja Maribor po epidemiji

Poslovanje Pogrebnega podjetja Maribor po epidemiji

Epidemija je preklicana, sproščajo se sistemski ukrepi in priporočila NIJZ za omejitev širjenja virusa oziroma varno izvajanje dejavnosti.

Poslovni modeli, načini poslovanja in naša prihodnost se spreminjajo. Nov – optimiziran pristop s prehodom v brezpapirno poslovanje in digitalizacija sta bila nujna za nemoteno delovanje podjetja v času izrednih razmer.

Zato dobro prakso iz tega naslova ohranjamo na področju prijave in organizacije pogrebov.

Od 1. junija 2020 prijava in organizacija pogrebov potekata osebno v pisarni za organizacijo pogrebov, kot pred razglasitvijo epidemije. V tem času smo kot dodatno možnost pri izvedbi pogreba uvedli obrazec za oddajo podatkov za organizacijo pogreba, ki kot novost ostaja na voljo.

Po izpolnitvi obrazca vas bomo v času uradnih ur kontaktirali v najkrajšem možnem času (vsak delovni dan med 7. in 15. uro in v soboto med 8. in 12. uro).

Dosegljivi smo na naslednjih telefonskih številkah:

  • 24urna dežurna služba: 041 622 979     
  • Organizacija pogrebov: 02/ 48 00 133       
  • Pokopališče Pobrežje: 02/ 480 00 132
  • Pokopališče Dobrava: 02/ 62 95 394

V veljavi ostajajo naslednji predpisani higienski ukrepi:

  • Dovoljeno število oseb pri zbiranju na javnih površinah se s 1. junijem s 50 povečuje na 200 oseb. Pri tem je treba še naprej zagotavljati minimalen stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ in smiselno upoštevati higienska priporočila.
  • V mrliško vežico se vstopa posamično in vzdržuje medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, razen v primeru družinskih članov in članov istega gospodinjstva.
  • Vstop v pisarne je posamičen (največ dve osebi).
  • V zaprtih prostorih, kjer je medosebna razdalja manjša od 1,5 metra je obvezno nošenje zaščitnih mask.
  • V zaprtih prostorih se izogibamo nepotrebnim stikom s predmeti in površinami.