Pomembne informacije pred Dnevom spomina na mrtve

Letošnji praznični dnevi bodo gotovo drugačni.

Obisk pokopališč

Pomembna novost pred prvim novembrom je ta, da (od spremembe, ko ni več možno prehajanje občin), obisk grobov ni več izjema. Dovoljenje ima samo tisti, ki je najemnik ali plačnik najema za grob. Torej ena oseba, kadar gre za prehod občine.

V isti občini so pogrebi in obiski pokopališč dovoljeni v skupini do največ šest oseb, ob upoštevanju priporočil NIJZ. Več se jih lahko zbere le, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Zadrževanje na pokopališčih in pred njimi je, upoštevajoč Odlok o omejitvi gibanja, mogoče le od 6. do 21. ure.

Na podlagi Odloka Vlade je obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza tudi na pokopališčih kot to velja za vsa gibanja in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih. Upoštevati je potrebno zadostno medosebno razdaljo. Če posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva, ohranja varno razdaljo do drugih posameznikov (tri metre), maska ni obvezna.

Praviloma na pokopališča prihajajo starejše generacije, ki so v tem trenutku najbolj izpostavljene in najbolj ogrožene, zato se priporoča, da se v izogib gneči konec tedna, obiske grobov opravi pred dnevom spomina na mrtve ali pa po 1. novembru.

V času, ko je druženje omejeno in se bomo tudi obiska pokopališča verjetno udeležili v manjšem številu, lahko sožalje izrečemo tudi na drugačen in alternativen način, morda s prižigom virtualne svečke. Tudi okolje nam bo hvaležno.

Komemoracije na pokopališčih

Letošnje komemoracije 30. 10. in 1. 11. 2020 se bodo izvedle v najmanjšem možnem obsegu, zgolj s polaganji vencev, brez dodatnega programa in z najmanjšo možno sestavo delegacij.

Spremenjen prometni režim

Kot vsa leta, bo tudi letos ob dnevu spomina na mrtve (31. oktobra od 1. ure zjutraj do 1. novembra do 23. ure) ob Pobreškem pokopališču zaprta Cesta XIV. Divizije, obiskovalci pa bodo lahko parkirali na vseh parkiriščih ob pokopališčih na Pobrežju in na Dobravi. Zagotovljenih je tudi nekaj parkirnih mest za invalide pred pokopališčem Dobrava, na Pobrežju pa lahko invalidi parkirajo pred stranskim vhodom iz Šolske ulice in na javnem parkirišču pred Fitnes Formo.

Varnost

Povečana bo prisotnost redarjev in policije. Kot vsa leta, tudi letos sodelujemo s profesionalno varnostno službo. Varnostniki na pokopališču Pobrežje in Dobrava že izvajajo večje število dnevnih obhodov pred in na pokopališčih. Skladno s svojimi pooblastili izvajajo nadzor ter s svojo prisotnostjo zmanjšujejo možnost kraj in drugih kaznivih dejanj.

Wc na Dobravi

Zaradi velike frekvence obiskovalcev pokopališča in večletnih pobud občanov so bile zgrajene nove javne sanitarije na avtobusnem obračališču pred pokopališčem Dobrava. Naročnik in investitor Mestna občina Maribor.

Gre za nove javne sanitarije, katerih čiščenje je prevzelo podjetje Snaga (ki skrbi za vse javne sanitarije v občini).

Strankam na voljo tudi med prazniki

V pokopališki pisarni bo mogoče 31. oktobra dobiti informacije med 8. in 12. uro, na 1. november preko infomata in dežurnega telefona.

Z veliko mero potrpljenja, medsebojnega spoštovanja in občutka odgovornosti smo in bomo še naprej skrbeli za dobrobit nas vseh. Za vaše in naše zdravje.

Maribor, 29.10.2020