Pomembne informacije ob Dnevu spomina na mrtve

Pomembne informacije ob Dnevu spomina na mrtve

Splošne informacije, ki jih je dobro poznati v času 1. novembra.

Odpiralni čas in ureditev prometa

V času praznikov bo na pokopališčih Pobrežje in Dobrava veljal spremenjen odpiralni čas:

  • Vsi glavni vhodi na pokopališče bodo odprti 31. oktobra do 22. ure in 1. novembra celo noč (oz. 24 ur).
  • Cvetličarna Aralija bo 31.10. odprta od 7.00 do 18.00 ure ter 1.11. od 7.00 do 12.00 ure.
  • Pisarna pokopališča Pobrežje bo odprta 31.10. in 1.11., od 8. – 12. ure.

Za nujna obvestila smo dosegljivi po telefonu na dežurni številki: 040 378 376 Pobrežje, Dobrava 02/6295-394.

Prav tako bo v času praznikov veljala posebna ureditev prometa okolici pokopališč Pobrežje in Dobrava. Od 31. oktobra od 00.00 ure do 1. novembra do 00.00 ure bo za ves promet zaprt del Ceste XIV. divizije med Osojnikovo in Šolsko ulico, vključno z izklopom semaforjev v križišču Ceste XIV. divizije in Osojnikove ulice ter v smeri od Osojnikove ulice proti Ulici bratov Greifov urejen začasni enosmerni prometni režim.

Parkiranje osebnih vozil bo možno na:

  • parkiriščih ob Osojnikovi ulici, Prečni ulici (pri OŠ Borci za severno mejo), Kosovelovi ulici (pri MČ Pobrežje) in parkirišču ob hitri cesti;
  • površinah nad pokritim vkopom hitre ceste;
  • delu ulice Borcev za severno mejo in zahodnem vozišču Ceste XIV. divizije med Osojnikovo ulico in Ulico bratov Greifov.

Dne 31. oktobra in 1. novembra je zagotovljen brezplačen avtobusni prevoz na pokopališči Pobrežje in Dobrava, LINIJA 3 Pobrežje in LINIJA 12 Dobrava – Pobrežje - AP Mlinska - Gosposvetska rondo - Dobrava.

Udeležence v prometu naprošamo, da s previdno vožnjo in hojo zagotovijo varno in neovirano odvijanje prometa ter, da upoštevajo navodila Policije in Medobčinskega redarstva, ki bodo prisotni na omenjenih lokacijah in okoliških cestah.

Informacije o grobnih mestih in pokojnih

Na pokopališču Pobrežje in Dobrava sta postavljeni informacijski točki, ki preko informacijskega zaslona uporabnikom omogočata enostavno iskanje grobnih mest s pomočjo osnovnih podatkov o pokojniku in prikaz točke grobnega mesta na zemljevidu.

Obvestila najemnikom na grobnih mestih

Zaključili smo aktivnosti glede izdaje položnic in prav v teh dneh se položnice vročajo najemnikom. Skladno z našo večletno prakso, bomo tudi pred letošnjimi prazniki na grobna mesta namestili obvestila najemnikom. Takšnega načina obveščanja se poslužujemo, ko skušamo stopiti v stik z obstoječimi najemniki ali svojci tistih grobnih prostorov, za katere se nam pošta vrača z oznako, da so najemniki neznani, preseljeni ali umrli. Ljudje, ki bodo takšna obvestila dobili, se naj oglasijo v pokopališki pisarni, kjer bodo preverili podatke o naslovu, najemniku, … ter sporočili nove podatke.

Varnost na pokopališčih

Čeprav je na pokopališčih za varnost dobro poskrbljeno, v času praznikov, ko je na pokopališčih več tisoče obiskovalcev, prihaja do manjših tatvin (nagrobna oprema, sveče, aranžmaji in posajene rastline). Zato smo na obeh pokopališčih še povečali prisotnost fizičnega varovanja.

Varnostniki na pokopališču Pobrežje in Dobrava izvajajo večje število dnevnih obhodov pred in na pokopališčih. Skladno s svojimi pooblastili izvajajo nadzor ter s svojo prisotnostjo zmanjšujejo možnost kraj in drugih kaznivih dejanj.

Dodatne informacije o začetku postopka za odvzem zapuščenih grobnih mest

Kot smo že podali informacije, se je v oktobru 2019 pričel postopek za odvzem grobnih mest 147 najemnikom na pokopališču Pobrežje in 4 najemnikom na pokopališču Dobrava.

Dodatno vas obveščamo, da so oznake grobnih mest, za katera je začet postopek odvzema, javno objavljena na spletni strani Pogrebnega podjetja Maribor, info točkah pokopališč Pobrežje in Dobrava, lahko pa jih dobite tudi po telefonu ali osebno v pokopaliških pisarnah obeh pokopališčih. Istočasno so na grobna mesta nameščene tablice – obvestila o začetku postopka odvzema grobnega mesta.

Postopki odvzema trajajo približno štiri mesece in bodo zaključeni predvidoma marca 2020. Po končanih postopkih bo Pogrebno podjetje Maribor razpoložljive grobove ponudilo novim najemnikom.