Počitniško delo 2022

 V Pogrebnem podjetju Maribor d.o.o. iščemo dijake ali študente za različna počitniška dela v poletnih mesecih.

I. Delo na pokopališču

Opis dela: Razna fizična dela na pokopališču Pobrežje in Dobrava, kot so pometanje, zalivanje zelenih površin, peskanje, grabljanje trave in listja, odstranjevanje plevela in ostala pomožna dela na pokopališču.

Število prostih mest: 16 dijakov ali študentov (8 za pokopališče Pobrežje in 8 za pokopališče Dobrava).

Termin dela in delovni čas: julij, avgust, september in oktober 6 ur na dan (v tem času pripada pol ure za malico).

II. Delo na pokopališču - vzdrževanje

Opis dela: Razna vzdrževalna dela na pokopališču Pobrežje in Dobrava, kot je barvanje klopi, vrat, ograj in ostala pomožna vzdrževalna dela na pokopališču.

Število prostih mest: 1 dijak ali študent.

Termin dela in delovni čas: junij, julij, avgust 6 ur na dan (v tem času pripada pol ure za malico).

Urna postavka: 6,10 EUR neto.

III. Delo v cvetličarni

Opis dela: Lažja fizična dela v cvetličarni Aralija na Pobrežju in Dobravi, kot so zalivanje, čiščenje, pospravljanje, pomoč v cvetličarni, občasno delo med vikendi, delo na blagajni, itd.

Število prostih mest: 4 dijake ali študente (3 za Cvetličarno Aralija Pobrežje in 1 za Cvetličarno Aralija Dobrava).

Termin dela in delovni čas: julij, avgust, september in oktober, 6 ur na dan (v tem času pripada pol ure za malico).

Urna postavka: 6,10 EUR neto.

Oddaja vlog

Kandidati v vlogi navedite želene termine opravljanja prakse (eden ali več različnih terminov), opis dela in lokacijo opravljanja prakse. Prav tako v vlogi obvezno navedite telefonsko številko.

Vlogo lahko oddate:
• po e.pošti na naslov: tajnistvo@pp-mb.si,
• po pošti na naslov: Pogrebno podjetje Maribor d.o.o., Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor

Prijave sprejemamo do vključno 28. 6. 2022.

Maribor, junij 2022

Uprava družbe