Počitniško delo 2020

Počitniško delo 2020

V Pogrebnem podjetju Maribor d.d. iščemo dijake ali študente za različna počitniška dela v poletnih mesecih.

I. Delo na pokopališču

Opis dela: Razna fizična dela na pokopališču Pobrežje in Dobrava, kot so pometanje, zalivanje zelenih površin, peskanje, grabljanje trave in listja, odstranjevanje plevela in ostala pomožna dela na pokopališču.

Število prostih mest: 8 dijakov ali študentov (4 za pokopališče Pobrežje in 4 za pokopališče Dobrava)

Termin dela in delovni čas: julij, avgust, september in oktober 6 ur na dan (v tem času pripada pol ure za malico)

Urna postavka: 5,10 EUR neto

II. Delo v cvetličarni

Opis dela: Lažja fizična dela v cvetličarni Aralija na Pobrežju in Dobravi, kot so zalivanje, čiščenje, pospravljanje, pomoč v cvetličarni, občasno delo med vikendi, delo na blagajni, itd.

Število prostih mest: 3 dijaki ali študenti (2 za Cvetličarno Aralija Pobrežje in 1 za Cvetličarno Aralija Dobrava)

Termin dela in delovni čas: junij, julij, avgust, september in oktober, 6 ur na dan (v tem času pripada pol ure za malico)

Urna postavka: 4,60 EUR neto

Oddaja vlog

Kandidati v vlogi navedite želene termine opravljanja prakse (eden ali več različnih terminov), opis dela in lokacijo opravljanja prakse. Prav tako v vlogi obvezno navedite telefonsko številko.

Vlogo lahko oddate:

  • po e.pošti na naslov: tajnistvo@pp-mb.si,
  • po pošti na naslov: Pogrebno podjetje Maribor, Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor ali
  • osebno na sedežu družbe (Cesta XIV. divizije 39/a).

Prijave sprejemamo do vključno 15. 6. 2020.

Maribor, junij 2020

Uprava družbe