Pogrebno
podjetje
Maribor d.d.
Ustvarjamo mesto spomina
Searching please wait
Pokopališče Pobrežje

Počitniško delo 2019

*Razpis je potekel.


V Pogrebnem podjetju Maribor iščemo dijake ali študente za različna počitniška dela v poletnih mesecih.

I. Delo na pokopališču

Opis dela: Razna fizična dela na pokopališču Pobrežje in Dobrava, kot so pometanje, zalivanje trave, peskanje, grabljanje trave in listja, odstranjevanje plevela in ostala pomožna dela na pokopališču.

Število prostih mest: 6 dijakov ali študentov (3 za pokopališče Pobrežje in 3 za pokopališče Dobrava)

Termin dela in delovni čas: julij, avgust, september in oktober 6 ur na dan (v tem času pripada pol ure za malico)

Urna postavka: 5,00 EUR neto

II. Delo v cvetličarni

Opis dela: Lažja fizična dela v cvetličarni Aralija na Pobrežju in Dobravi, kot so zalivanje, čiščenje, pospravljanje, pomoč v cvetličarni, občasno delo med vikendi, delo na blagajni, itd.

Število prostih mest: 3 dijaki ali študenti (2 za Cvetličarno Aralija Pobrežje in 1 za Cvetličarno Aralija Dobrava)

Termin dela in delovni čas: junij, julij, avgust in september, 6 ur na dan (v tem času pripada pol ure za malico)

Urna postavka: 4,50 EUR neto

Oddaja vlog

V vlogi navedite želene termine opravljanja prakse (eden ali več različnih terminov), opis dela in lokacijo opravljanja prakse. Prav tako v vlogi obvezno navedite svojo telefonsko številko.

Vlogo lahko oddate:

  • po e.pošti na naslov tajnistvo@pp-mb.si,
  • po pošti na naslov "Pogrebno podjetje Maribor, Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor" ali
  • osebno na sedežu družbe (Cesta XIV. divizije 39/a).

Prijave sprejemamo do vključno 20. 6. 2019.

Maribor, junij 2019
Uprava družbe