Otvoritev novih kapacitet upepeljevalnice na Dobravi in dan odprtih vrat

Pogrebno podjetje Maribor je zaključilo z gradnjo prizidka k upepeljevalnici na Dobravi. Investicija, ki smo jo pričeli januarja letos, vključuje tudi nabavo in montažo četrte peči za upepeljevanje.

Otvoritev novih kapacitet upepeljevalnice

Slovesna otvoritev novih kapacitet upepeljevalnice s strani župana Mestne občine Maribor, g. Aleksandra Saša Arsenoviča, in direktorice Pogrebnega podjetja Maribor, mag. Lidije Pliberšek, je potekala v petek, 27. avgusta 2021 ob 13.30 uri v poslovilni dvorani pokopališča Dobrava, Karantanska ulica 42 v Mariboru.

Zmanjšanje čakalnih vrst in manjše obremenitve za okolje

Pogrebno podjetje Maribor izvaja upepeljevanje že več kot 20 let. Je edino specializirano podjetje v severovzhodnem delu Slovenije, ki v okviru pogrebne in pokopališke dejavnosti opravlja tudi upepeljevanje. V slovenskem prostoru sta samo dve upepeljevalnici, v Mariboru in v Ljubljani. Tako s svojim delovanjem pokriva ne samo ožje lokalne potrebe mesta, ampak širše potrebe regije in severovzhodne Slovenije.

Od odprtja upepeljevalnice leta 1998 smo opravili že 84.000 upepelitev, sprva jih je bilo predvidenih 700 letno, lani smo jih opravili 4.700 in trendi kažejo, da jih bo v prihodnje še več. Tako smo v Sloveniji po številu upepelitev pravzaprav v svetovnem vrhu, upepeljenih je kar 80% vseh pokojnikov v Sloveniji, v urbanih okoljih so te številke še višje in presegajo 90%.

Ob naraščajočih trendih smo potrebo po dodatnih kapacitetah zaznali že pred korona virusom, ob koroni pa so bile te potrebe še izrazitejše. Čeprav smo delali podnevi in ponoči, je ob obstoječih kapacitetah nastajal zamik. Z novo pečjo, ki je v prizidku upepeljevalnice, bomo lahko ob povečani umrljivosti povečali število dnevnih upepelitev in dosegli cilj zmanjšanja čakalnih vrst. S tem bomo lahko sledili željam svojcev po čimprejšnjem pogrebu.

Hkrati nakup nove peči za upepeljevanje zagotavlja manjše obremenitve okolja, saj so novejše peči tehnološko bolj dovršene in zaradi tega tudi energetsko varčnejše. Obstoječe peči za upepeljevanje bodo po kasnejšem temeljitem remontu tudi nadalje v uporabi do izteka njihove življenjske dobe.

Skupna vrednost projekta znaša 670.000 EUR, od tega izgradnja prizidka 162.000 EUR, dobave in montaže peči pa 508.000 EUR.

Dan odprtih vrat z vodenim ogledom

Širši javnosti je bil namenjen spremljevalni dogodek, dan odprtih vrat, ki je bil pripravljen na podlagi zaznanega interesa javnosti. Potekal je v soboto, 28. avgusta 2021, od 11. do 13. ure.

Ob vodenem ogledu upepeljevalnice so obiskovalci izvedeli kako postopek upepelitve poteka ter kdo in kako zanj poskrbi. Pred vodenim ogledom je zgodovinar, g. Stane Kocutar, podal zanimiv in pester zgodovinski pregled upepeljevanja na Slovenskem.