Otvoritev nove poslovilne dvorane na Pobrežju

V torek, 29. junija 2021, ob 12.00 uri, je pred pokopališčem Pobrežje potekala otvoritev novega večnamenskega kompleksa s poslovilno dvorano.

Pogrebno podjetje Maribor je zaključilo z izgradnjo sodobnega večnamenskega kompleksa s poslovilno dvorano. Ena največjih investicij podjetja, v višini cca. 500.000 EUR, vključuje prostore za sprejem žalujočih in z urejenim zunanjim parkom ponuja sodobno zasnovo za izvajanje pogrebne ter pokopališke dejavnosti, umeščeno v okolje pokopališča Pobrežje.

Slovesna otvoritev s strani župana Mestne občine Maribor, g. Aleksandra Saša Arsenoviča, in direktorice Pogrebnega podjetja Maribor, mag. Lidije Pliberšek, je potekala v torek, 29. junija 2021, ob 12.00 uri, pred pokopališčem Pobrežje, Cesta XIV. divizije 42 v Mariboru.

Pogrebno podjetje Maribor je z aktivnostmi za izgradnjo nove poslovilne dvorane na Pobrežju pričelo leta 2019, s samo gradnjo pa se je pričelo septembra lani. Projekt, katerega avtor je arhitekt Mihael Miholič, je sestavljen iz več delov: prizidave novega objekta s poslovilno dvorano, novimi poslovnimi prostori za sprejem žalujočih, ureditvijo zunanjega parka in prenove obstoječih pisarn za organizacijo pogrebov.

Prizidava k obstoječemu poslovnemu objektu v sklopu pokopališke dejavnosti se nahaja neposredno ob pokopališču, izvedena je v sklopu okoliških gradenj za pokopališko dejavnost.

Z novo poslovilno dvorane bodo omogočene bolj intimne poslovilne slovesnosti, z manjšimi vplivi motečega hrupa ob prometni Cesti XIV. divizije in vremenskih nevšečnosti. V dvorani (osnovni tloris pritlične etaže v dozidavi določa pravokotnik v zunanjih merah 23,55 v 10 m + 8 x 2,35 m) bo 72 sedežev za udeležence pogrebne slovesnosti, nameščena bo sodobna avdio in video oprema. Tako bo tudi na pokopališču Pobrežje, ki do sedaj ni imelo primernega objekta za poslovilne slovesnosti, dopolnjena potrebna infrastruktura pokopaliških objektov.

Sedanje mrliške vežice na pokopališču Pobrežje, ki so arhitekturno zaščitene, ostajajo v uporabi tudi nadalje. Na željo svojcev se bo lahko celotna pogrebna slovesnost s pogrebnim moštvom in zunanjimi izvajalci za izvedbo celotnega obreda, odvijala v novi poslovilni dvorani.

Kontaktna oseba:
mag. Darja Kukovičič,
vodja OE splošne in tržne dejavnosti
GSM: 031 659 260